Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2011

Νέα περικοπή στη χρηματοδότηση των ΑΕΙ – ΤΕΙ

Το ημερολόγιο θανάτου του δημόσιου Πανεπιστημίου ανακοίνωσε χθες η Α. Διαμαντοπούλου. Με εγκύκλιο που απέστειλε στους πρυτάνεις των ΑΕΙ και τους προέδρους των ΤΕΙ τους ανακοινώνει το χρονοδιάγραμμα σφαγής “των υφιστάμενων μονομελών ή συλλογικών οργάνων διοίκησής τους”, όπως χαρακτηρίζονται πλέον τα εκλεγμένα δημοκρατικά όργανα των ιδρυμάτων. Την ίδια ώρα, με άλλη εγκύκλιο, Πανεπιστήμια και ΤΕΙ δέχονται νέο πλήγμα σε ό,τι αφορά τα οικονομικά τους. Η κυβέρνηση που κόπτεται για την εξεταστική των φοιτητών, κλείνει τα ιδρύματα επιβάλλοντας νέα μείωση στη χρηματοδότησή τους η οποία θα περικοπεί μέχρι και 70% σε σχέση με το 2009.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο που εστάλη στα ΑΕΙ, τα ΤΕΙ και τις φοιτητικές λέσχες της χώρας, από τον γ.γ. του υπουργείου Παιδείας, Β. Κουλαϊδή, ”οι προβλέψεις των εσόδων από κρατικές επιχορηγήσεις οι οποίες θα ληφθούν υπόψη για τη σύνταξη των συνοπτικών προϋπολογισμών των ιδρυμάτων για το οικονομικό έτος 2012 θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένες” στη νέα περικοπή.
Στα ΤΕΙ δεν πέφτει απλώς μαχαίρι, αλλά χαντζάρα. Αυτό προμηνύει ότι ο πέλεκυς των συγχωνεύσεων θα πέσει με μεγαλύτερη αγριότητα στα τεχνολογικά ιδρύματα, αποκεφαλίζοντας όχι μόνο δεκάδες τμήματα αλλά και ολόκληρα ιδρύματα. Όπως ορίζει η εγκύκλιος Κουλαϊδή, οι εκτιμήσεις για το 2011 για επιχορήγηση λειτουργικών δαπανών και δαπανών πληρωμής ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού πρέπει να κυμανθούν στο 85 % των αντίστοιχων επιχορηγήσεων. Οι εκτιμήσεις για τη σίτιση να ανέλθουν στο 72 % της αντίστοιχης επιχορήγησης. Τέλος, οι εκτιμήσεις για το 2012 να ανέλθουν στο 85 % των αντίστοιχων επιχορηγήσεων του 2011 για λειτουργικές δαπάνες και δαπάνες πληρωμής ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού, ενώ για τη σίτιση να υπολογιστεί ποσό αντίστοιχο με την επιχορήγηση του 2011. Δηλαδή, τα ΤΕΙ θα αντιμετωπίσουν σε σχέση με το 2009 μείωση μέχρι και 80%.
Για τα Πανεπιστήμια: Οι εκτιμήσεις για το 2011 πρέπει να κυμανθούν στο 90 % των αντίστοιχων επιχορηγήσεων. Οι εκτιμήσεις για το 2012 για επιχορήγηση λειτουργικών δαπανών και δαπανών σίτισης φοιτητών να ανέλθουν στο ύψος των αντίστοιχων επιχορηγήσεων του 2011. Οι δαπάνες μισθοδοσίας του έκτακτου διδακτικού προσωπικού πρέπει να υπολογιστούν με βάση τις κομμένες θέσεις που δόθηκαν στα ιδρύματα. Με βάση τα παραπάνω, η μείωση της χρηματοδότησης στα πανεπιστήμια θα ξεπεράσει το 60% και σε αρκετά ιδρύματα θα είναι της τάξης του 70%.
Η νέα μείωση της χρηματοδότησης ισοδυναμεί με συμβόλαιο θανάτου για τα δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα. Θεσμικά το τέλος του δημόσιου πανεπιστημίου έρχεται με την εφαρμογή του νέου νόμου. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου οι πρυτάνεις των ΑΕΙ και οι πρόεδροι των ΤΕΙ πρέπει να εκδώσουν διαπιστωτικές πράξεις για τη συγκρότηση του οργάνου που θα αναλάβει τις εκλογές για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι περισσότεροι πρυτάνεις δεν θα δεχτούν να εκδώσουν αυτές τις Πράξεις. Αν τελικώς, αυτό επιβεβαιωθεί τα μέλη της επιτροπής εκλογών, θα οριστούν από την υπουργό. Μέχρι τις 16 Ιανουαρίου θα έχει συγκροτηθεί σε κάθε ίδρυμα το Συμβούλιο Διοίκησης. Με την ανάδειξη των Συμβουλίων Διοίκησης αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για το δημόσιο και δημοκρατικό Πανεπιστήμιο. Η εφαρμογή του νόμου θα ”τρέξει” ως εξής: μέχρι τις 31/7 θα έχει ανατραπεί η δομή των ιδρυμάτων: σύσταση νέων σχολών, κατάργηση των υφιστάμενων και μετατροπή των τμημάτων σε προγράμματα σπουδών. Μέχρι τις 31/8 θα έχουν διοριστεί οι κοσμήτορες, τα αφεντικά της κάθε σχολής. Την 1η Σεπτεμβρίου αναλαμβάνουν οι ημιδιορισμένοι πρυτάνεις και παύονται οι δημοκρατικά εκλεγμένες διοικήσεις των ιδρυμάτων. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τις Συγκλήτους. Από 1/9 συγκροτούνται οι νέες Σύγκλητοι στις οποίες μετέχουν ο ημιδιορισμένος πρύτανης και οι διορισμένοι κοσμήτορες. Μέχρι τότε θα έχουν καθοριστεί, μέσα από τους οργανισμούς των ιδρυμάτων, ρυθμίσεις για την ακριβή σύνθεση της Συγκλήτου και το ποια από τα μέλη της θα έχουν δικαίωμα ψήφου.
Παρά την αβάντα που κάνουν στην κυβέρνηση, η πλειοψηφία της ΠΟΣΔΕΠ και διάφορες πρωτοβουλίες άλλων “προθύμων”, τα ακαδημαϊκά όργανα των πανεπιστημίων μένουν σταθερά στις θέσεις τους για τον καταστροφικό χαρακτήρα αυτού του νόμου. «Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Κρήτης θεωρεί ότι ο νέος νόμος, νομοθετώντας τον ελάχιστο παρανομαστή για τη διασφάλιση της επιγραφής «Πανεπιστήμιο», επιτρέπει την εξάπλωση μιας κολεγιακού τύπου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπου οι βασικές ρυθμίσεις που υποβαθμίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις ενός ακαδημαϊκού και ερευνητικού πανεπιστημίου είναι οι ακόλουθες:
Ακαδημαϊκή οργάνωση προσανατολισμένη σε παροχή προγραμμάτων σπουδών και όχι βασισμένη στη διάρθρωση της θεμελιώδους επιστημονικής γνώσης
Όργανα διοίκησης που δεν είναι συμμετοχικά και είναι προσανατολισμένα στις αναθέσεις του διδακτικού έργου και στη σχεδίαση προγραμμάτων σπουδών με κριτήρια όχι υποχρεωτικά ακαδημαϊκά.
Το Πανεπιστήμιο Κρήτης, τονίζεται στην απόφαση, δεν μπορεί να περιχαρακωθεί στο ελάχιστο πλαίσιο που ορίζει o νέος νόμος. Η Σύγκλητος του ιδρύματος , προτρέπει τη διοίκηση και τα συλλογικά όργανα του πανεπιστημίου να προβούν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες που θα διασφαλίζουν το δημόσιο, ακαδημαϊκό και ερευνητικό χαρακτήρα που έχει κατακτήσει το Πανεπιστήμιο Κρήτης, αλλά και να είναι σε διαρκή επαγρύπνηση για τον έλεγχο της συνταγματικότητας επί μέρους διατάξεων του νόμου 4009/2011 και των αδιεξόδων στα οποία μπορεί να οδηγήσουν.
Πηγή: Αυγή

Χρονικό κινητοποίησης φοιτητών στη ΝΕΤ - Κυριακη 25/09/11Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2011

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ για τα γεγονότα που έγιναν 15/9 στις καταλήψεις

τελικη καταγγελια!

Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2011

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΤΡΙΤΗ 20/9, 2μμ Αίθουσα Α' έτους

ΚΛΕΙΣΤΕΣ 270 ΣΧΟΛΕΣ * ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ * 100 ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΗΨΕΩΝ

Κρίσιμη θα είναι η εβδομάδα που ξεκινάει σήμερα για την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς στα Πανεπιστήμια όλης της χώρας, καθώς ξεκινάει νέος γύρος συνελεύσεων των φοιτητικών συλλόγων για τη συνέχιση ή μη των καταλήψεων, ενώ την Πέμπτη έχει προγραμματιστεί πανελλαδική πορεία των φοιτητών στο κέντρο της Αθήνας.
Αυτή τη στιγμή υπό κατάληψη εξακολουθούν να είναι 270 σχολές στα ΑΕΙ όλης της χώρας, η εξεταστική του Σεπτεμβρίου στα περισσότερα Ιδρύματα έχει αναβληθεί, ενώ στις αρχές Οκτωβρίου ξεκινάνε τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου.
Παράταση των καταλήψεων αποφάσισαν το Σάββατο, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, οι Σύλλογοι φοιτητών των τμημάτων Ιστορίας, Αρχαιολογίας, Φιλολογίας, Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας, Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.
Από 25 Συλλόγους
*Εν όψει της κρίσιμης αυτής συγκυρίας συναντήθηκαν το περασμένο Σάββατο στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο πάνω από 100 μέλη ΔΕΠ από 25 Συλλόγους των Πανεπιστημίων όλης της χώρας προκειμένου να εκτιμήσουν την κατάσταση που διαμορφώνεται στα ΑΕΙ μετά την ψήφιση του νέου νόμου.
Οι πανεπιστημιακοί που συμμετείχαν στη συνάντηση αυτή δήλωσαν «πως το πραγματικό δίλημμα δεν είναι "ανοικτά ή κλειστά πανεπιστήμια" αλλά συναίνεση ή αντίσταση στην πλήρη κατάρρευση του δημόσιου, δωρεάν και δημοκρατικού Πανεπιστημίου που επέρχεται μέσα από την εφαρμογή του νέου νόμου».
Στη συζήτηση που διεξήχθη μεταφέρθηκε από τους εκπροσώπους των Συλλόγων και βεβαίωσαν οι συμμετέχοντες ότι η συντριπτική πλειονότητα των μελών ΔΕΠ απορρίπτει κατηγορηματικά το νέο νόμο. Εκφράστηκε η άποψη ότι πρέπει οι πανεπιστημιακοί να συνεχίσουν τις δράσεις και τις κινητοποιήσεις σε συντονισμό με τους φοιτητές για τη μη εφαρμογή του νόμου.
Η συνάντηση, και στη βάση των αποφάσεων των Συλλόγων, κατέληξε ομόφωνα στα εξής:
* Καλεί τους πρυτάνεις των ΑΕΙ να μην εκδώσουν διαπιστωτική πράξη για τον ορισμό των οργανωτικών επιτροπών για την ανάδειξη των μελών των Συμβουλίων των Ιδρυμάτων.
* Καλεί τους πρώην πρυτάνεις και αντιπρυτάνεις (των δύο τελευταίων περιόδων) των Πανεπιστημίων, και τους καθηγητές, να μη δεχθούν να συμμετάσχουν στις οργανωτικές επιτροπές για την ανάδειξη των μελών των Συμβουλίων των Ιδρυμάτων.
* Διαμαρτύρεται για τη νέα μείωση των δημόσιων δαπανών για τα Πανεπιστήμια και για τις εξουθενωτικές περικοπές των πανεπιστημιακών δασκάλων.
Σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν ότι «η πλειοψηφία όλων των φορέων της πανεπιστημιακής κοινότητας βρίσκεται σε πλήρη αναντιστοιχία με τις θέσεις της ηγεσίας της ΠΟΣΔΕΠ».
Λόγω της κρίσιμης αυτής συγκυρίας, η συνάντηση των πανεπιστημιακών θα επαναληφθεί το προσεχές Σάββατο, με στόχο την επανεκτίμηση της κατάστασης και το συντονισμό των Συλλόγων. Στο μεταξύ, το υπουργείο Παιδείας απέστειλε προς τα ΑΕΙ την εγκύκλιο για τις εγγραφές φοιτητών, τη διάρκεια φοίτησης ανά εξάμηνο και τη διενέργεια εξετάσεων μετά τη δημοσίευση του νέου νόμου. Σύμφωνα με αυτή, ο φοιτητής εγγράφεται στη σχολή στην αρχή κάθε εξαμήνου σε ημερομηνίες που ορίζει η κοσμητεία και δηλώνει τα μαθήματα που επιλέγει. Εάν δεν εγγραφεί για δύο συνεχόμενα εξάμηνα, διαγράφεται αυτοδικαίως από τη σχολή. *
Αναδημοσίευση από enet.gr

“Ανοιχτές σχολές”- Κλειστά μυαλά. Μιντιακή λάσπη και δημοκρατία του Facebook

«ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΣΧΟΛΕΣ» -ΚΛΕΙΣΤΑ ΜΥΑΛΑ
ΜΙΝΤΙΑΚΗ ΛΑΣΠΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ FACEBOOK
Δεκάδες χιλιάδες φοιτητές συζητούν στις συνελεύσεις και αποφασίζουν αγώνα
Τη στιγμή που το φοιτητικό κίνημα εισέρχεται σε ένα νέο γύρο έντονης κινηματικής δυναμικής στα κυβερνητικά επιτελεία έχει σημάνει συναγερμός. Καταλαβαίνουν πως έχει πυροδοτηθεί μια άνευ προηγουμένου αναμέτρηση. Για το λόγο αυτό και αμόλησαν τα κατοικίδια τους στα συγκροτήματα των ΜΜΕ ώστε να συκοφαντήσουν τον φοιτητικό αγώνα.
Ένας πρωτοφανής συνδυασμός μιας ομερτά, μιας απόλυτης απόκρυψης των κινητοποιήσεων και των καταλήψεων, μαζί με μια εκστρατεία λάσπης για να ανοίξουν οι σχολές, λαμβάνει χώρα. Εδώ και τρεις εβδομάδες, ο αριθμός των κατειλημμένων τμημάτων ξεπερνά τα 250, η συντριπτική πλειονότητα, κάτι που το 2006 συνέβη μετά από ένα μήνα. Οι πορείες είναι ακόμα πιο μαζικές, ενώ το φοιτητικό μπλοκ στη ΔΕΘ ήταν το μεγαλύτερο που έχει διαδηλώσει ποτέ. Για όλα αυτά δεν υπάρχει χώρος και μελάνι. Βέβαια αυτό δε σημαίνει ότι τους ξέφυγε το κίνημα από την προσοχή. Ίσα ίσα. Ολόκληρος Πάσχος Μανδραβέλης, αφιέρωσε ένα τεράστιο άρθρο για να περιγράψει μια «έκπληξη στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο». Και ποια ήταν αυτή; Ότι κατέβηκε ένα «ανεξάρτητο πλαίσιο φοιτητών» που ζητούσε να μείνει ανοιχτή η σχολή και βγήκε δεύτερο. Φοβερό νέο. Η λογική ήταν η εξής: η ΠΑΣΠ βγήκε πρώτη με 431, δεύτερο το παραπάνω με 347, τρίτο το πλαίσιο του συντονιστικού επίσης με κατάληψη με 296 και τέταρτη η ΠΚΣ με 128 πάλι με πρόταση κατάληψης. Με βάση τα μαθηματικά του δημοσιογράφου το 347 είναι πιο ισχυρό και από το 431 αλλά και από το άθροισμα 855 υπέρ της κατάληψης και άρα μια μειοψηφία φοιτητοπατέρων δεν μπορεί να κλείσει τις σχολές. Μεγάλο μυαλό.
Η μεγάλη αγάπη του Πάσχου, αλλά και πολλών στα Νέα, το Έθνος, το Σκάι, το in.gr και κ.α. είναι οι ανεξάρτητες ομάδες φοιτητών για ανοιχτές σχολές και η υποτιθέμενη «χιονοστιβάδα» που έχουν προκαλέσει στο διαδίκτυο. Τέτοια δόξα που να τη φανταστούν που πάνε από κανάλι σε εφημερίδα και μετά σε ραδιόφωνο και πάλι από την αρχή για να πουν τη στεναχώρια τους που οι σχολές είναι κλειστές, και δεν μπορούν να σπουδάσουν και που μπορεί ο νόμος να έχει προβλήματα αλλά η κατάληψη δεν είναι σωστό μέσο και κυρίως που λαμβάνονται αποφάσεις αντιδημοκρατικά. Ενώ στα group στο διαδίκτυο φαίνεται η πραγματική πλειοψηφία. Για να δούμε λοιπόν τι ισχύει:
Καταρχήν τα group αυτά δεν είναι και τόσο μαζικά τουλάχιστον με τους όρους του διαδικτύου. Πχ το «Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Πειραιά» αριθμεί 350 μέλη, λιγότερα των 550 που ψήφισαν κατάληψη στη συνέλευση αυτής της εβδομάδας, ενώ το γκρουπ που προτείνει τον αξιαγάπητο αγωνιστικό σκύλο της πλατείας Συντάγματος, Λουκάνικο, για πρωθυπουργό έχει 8.500.
Δεύτερον η εντύπωση ότι οι συνελεύσεις είναι άμαζες είναι πλαστή. Ας δούμε μερικά αποτελέσματα για τους αριθμούς που συγκέντρωσαν τα πλαίσια των συντονιστικών επιτροπών κατάληψης: Ηλεκτρολόγοι ΕΜΠ 270, Μηχανολόγοι ΕΜΠ 180, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 497, Μαθηματικό Αθήνας 170, Φυσικό Αθήνας 200, Γεωπονική 240, Φυσικό ΑΠΘ 221, Φιλοσοφική 340. Στους αριθμούς αυτούς αν προστεθούν διαφορετικά πλαίσια που υποστηρίζουν την κατάληψη όπως της ΚΝΕ (που δε συμμετέχει στις συντονιστικές επιτροπές) η πλειοψηφία υπέρ των καταλήψεων στις περισσότερες συνελεύσεις είναι απόλυτη, ξεπερνά το 70% και συχνά τον αριθμό ψήφων των πρώτων στις φοιτητικές εκλογές. Σε άλλες σχολές που ψηφίστηκαν αποσπασματικά η μορφή από το περιεχόμενο της πάλης όπως πχ στην ΑΣΟΕΕ η κατάληψη υπερψηφίστηκε από πάνω από 1.000 άτομα.
Πρέπει να υπάρχει άλλη αντίληψη για τη δημοκρατία. Γιατί οι κύριοι στα ΜΜΕ θέλουν να μας πείσουν ότι μια κυβέρνηση που την ψήφισε μια μέρα πριν χρόνια ένα ποσοστό του αρκετά μικρού, λόγω αποχής, ποσοστού των πολιτών με ένα πρόγραμμα για κοινωνικές παροχές, και μετατράπηκε σε χούντα που καταλύει κάθε κατάκτηση, με όπλο τα χημικά και τα κλομπ, είναι δημοκρατική. Χιλιάδες φοιτητές που κάθε εβδομάδα συμμετέχουν ενεργά στην ανταλλαγή απόψεων και στην απόφαση δράσεων, ξεπερνώντας κατά πολύ τις τυπικές απαρτίες δεν είναι. Όταν αυτοί οι χιλιάδες ψηφίζουν κατάληψη είναι κατάπτυστοι. Όταν μέσα από το Facebook μαζεύονται εκατοντάδες είναι λαμπροί νέοι. Κάτι δεν πάει καλά.
Και αυτό δεν είναι άλλο από την ίδια την κυβέρνηση και τους υποταχτικούς της. Δεν πάνε καλά. Ξέρουν ότι η πολιτική τους δεν μπορεί να πείσει, αλλά μπορεί να ανατραπεί από το μαχόμενο κίνημα. Γι αυτό θέλουν όχι μόνο να μας υποσκάψουν, όχι μόνο να μας καταστείλουν. Να υπονομεύσουν την πολιτική συζήτηση, το μαζικό αγώνα, συνολικά το μοντέλο πολιτικής που επέτρεψε την αμφισβήτηση και την πάλη. Να το αντικαταστήσουν με την παθητική αποδοχή της κυριαρχίας και την διαμόρφωση πιέσεων ακίνδυνων μέσα από ιντερνετικά δίκτυα. Αυτό που δεν έχουν καταλάβει είναι ότι τα δίκτυα αυτά έχουν δύναμη, όμως όταν είναι για να εκφράσουν με νέα μέσα την κοινωνική οργή και να την κατευθύνουν στο δρόμο, όπως έγινε πρόσφατα στις πλατείες. Σε άλλη περίπτωση δεν μπορούν να υπερνικήσουν τη διαπάλη και τη συλλογικότητα.
Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΠΡΙΝ την Κυριακή 18 Σεπτέμβρη
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΕΠ 18-09-2011

Κυριακή, 18 Σεπτεμβρίου 2011

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΜΕΣΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ Η ΤΡΟΪΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΤΟ ΔΟΓΜΑ ΤΟΥ ΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗΝ 6Η ΔΟΣΗ -

1) Πρέπει να απολυθούν άμεσα τουλάχιστον 120 χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι, έτσι ώστε το δημόσιο να εξοικονομήσει από μισθούς το ποσό των 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ το χρόνο.
2) Να μπουν σε εφεδρεία, σε πρώτη φάση, 50 χιλιάδες υπάλληλοι.
3) Να μειωθούν έως 30% οι συντάξεις των συνταξιούχων σε ΔΕΗ, ΟΤΕ και στα υπόλοιπα «ευγενή» ταμεία.
4) Να αυξηθούν οι φόροι σε ποτά και τσιγάρα
5) Να εξομοιωθεί ο φόρος του πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης.
6) Να υπάρξουν παρεμβάσεις για να μειωθεί το κόστος της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
7)  Άμεση αναστολή της λειτουργίας των 150 φορέων που έχει ήδη ανακοινώσει η κυβέρνηση και επιπλέον 60 φορέων, τα ονόματα των οποίων η Τρόικα έχει ανακοινώσει στην κυβέρνηση.
θεμα
Αναδημοσίευση

Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2011

ΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΧΙΛΙΑΝΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ 9-2011

Πάνω από 2 εκ. ευρώ στοίχησαν τα αστυνομικά μέτρα της ΔΕΘ

Περισσότερα από 2.000.000 ευρώ στοίχησαν τα αυξημένα αστυνομικά μέτρα που επιβλήθηκαν στη Θεσσαλονίκη ενόψει ΔΕΘ.
Τα επιπλέον φετινά έξοδα από την πρωτοφανή κινητοποίηση της αστυνομίας προέκυψαν τόσο από τη μεγαλύτερη σε χρόνο παραμονή των δυνάμεων που έφτασαν στην πόλη απ’ όλη την Ελλάδα όσο και από τον αυξημένο, κατά 1.000 αστυνομικούς, αριθμό τους.
Ακόμη και στους ίδιους τους αστυνομικούς πάντως κυριαρχεί η άποψη ότι τα μέτρα τάξης ήταν για ακόμη μία χρονιά αδικαιολόγητα υπερβολικά. Είναι ενδεικτικό πως πέρυσι, όταν επιστρατεύτηκαν στη Θεσσαλονίκη 2.000 αστυνομικοί, είχε γίνει λόγος για “πρωτοφανή κινητοποίηση”, προκαλώντας παρόμοιες αντιδράσεις.
Σύμφωνα με τους υπολογισμούς για το κόστος των μέτρων, ο μέσος όρος παραμονής των 3.000 αστυνομικών που επιστρατεύτηκαν στην πόλη ήταν επτά ημέρες. Αυτό μεταφράζεται σε 30 ευρώ για την ημερήσια διαμονή του καθένα σε φτηνά καταλύματα της Θεσσαλονίκης και της Πιερίας, ποσό στο οποίο προστίθεται η ημερήσια αποζημίωση εκτός έδρας, η οποία ανέρχεται περίπου σε 23 ευρώ κατά αστυνομικό. Μόνο η διαμονή και οι αποζημιώσεις εκτός έδρας φτάνει τα 1.183.000 ευρώ.
Υπέρογκο ήταν και το  κόστος της μεταφοράς των δεκάδων δικύκλων των ομάδων ΔΙΑΣ και Δέλτα από την πρωτεύουσα με μεταφορική. Μόνο το συρματόσχοινο για το δέσιμο των κιγκλιδωμάτων κόστισε 1.800 ευρώ!
Αναδημοσίευση από alterthess.gr

Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2011

5μερη απεργία (μέχρι 13/9).Συμμετοχή στη ΔΕΘ. Οι γραμματείες δεν θα κάνουν εγγραφές τις πρώτες 2 μέρες της ερχόμενης βδομάδας.ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ


Συναδέλφισσες και συνάδελφοι

Μετά από απόφαση της τελευταίας ανοιχτής Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου μας στις 06/9 όπου εκτός των εργαζόμενων πήραν μέρος φοιτητές και καθηγητές του Πανεπιστημίου, οι εργαζόμενοι στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων προχωρούν στην κατάληψη όλων των διοικητικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου από την Τετάρτη 7/9 έως και την Τρίτη 13/9 στο πλάι των φοιτητών, υπερασπίζοντας το δημόσιο και δωρεάν Πανεπιστήμιο.
Παράλληλα η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας αποφάσισε την συμμετοχή στο Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο που θα γίνει την Πέμπτη 8/9 από την Ακαδημία. Εξουσιοδότησε το Δ.Σ. του Συλλόγου μας να προτείνει στην Ομοσπονδία των Συλλόγων εργαζόμενων των Πανεπιστημίων όλης της χώρας να αποφασίσει απεργιακές κινητοποιήσεις, και κάθε άλλη μορφή κινητοποιήσεων προς την κατεύθυνση απόρριψης στη πράξη του νομοσχεδίου για την Ανώτατη Εκπαίδευση που ψηφίστηκε πρόσφατα.
Τέλος αποφασίστηκε να γίνει νέα γενική συνέλευση την Δευτέρα 12/9 στο ίδιο χώρο (δίπλα από το κυλικείο του μεταβατικού) στις 9:00 ώστε να συζητηθεί η περεταίρω στάση των εργαζομένων απέναντι στο νομοσχέδιο για την Παιδεία.
Η Γενική Συνέλευση των Εργαζόμενων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καλεί όλους τους φορείς του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, φοιτητικούς συλλόγους και συλλόγους διδασκόντων να συντονίσουν τους αγώνες τους ενάντια στο νομοσχέδιο. Ο αγώνας είναι κοινός και αφορά ολόκληρη την κοινωνία.
Καλεί όλους του εργαζόμενους του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων να συμμετέχουν ενεργά στην πενθήμερη κατάληψη και ταυτόχρονα να ενημερώσουν με κάθε δυνατό τρόπο την τοπική κοινωνία για τους λόγους που τους οδήγησαν σε αυτή τους την απόφαση.
Παράλληλα, κατά την διάρκεια της κατάληψης οι εργαζόμενοι αποφάσισαν με συνεχείς εκδηλώσεις να ενημερώνουν προς την κατεύθυνση ευαισθητοποίησης του κόσμου που θα έρχεται στο Πανεπιστήμιο και κυρίως των οικογενειών των πρωτοετών φοιτητών από τις οποίες ζητάνε να κατανοήσουνε τους λόγους για τους οποίους πήρανε την απόφαση κατάληψης των διοικητικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με αποτέλεσμα να μην μπορούν να αρχίσουν οι εγγραφές στην προβλεπόμενη ημερομηνία (12/9).ΤΟ Δ.Σ. του ΣΥΛΛΟΓΟΥ

250 Καταλήψεις Π α ν ε λ λ α δ ι κ ά

ΑΘΗΝΑ - ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (Ε.Μ.Π.) (9)


ΑΘΗΝΑ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Κ.Π.Α.) (11)


ΑΘΗΝΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Ο.Π.Α) ( -06/09) (8)


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΠΑ.ΠΕΙ.) ( -07/09) (9)


ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (29/08-05/09)(06/09-13/09) (9)


ΑΘΗΝΑ - ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Γ.Π.Α) ( -06/09) (6)


ΑΘΗΝΑ - ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (2)


ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ (30/08-07/09) (36)


ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (31/08-07/09) (10)
 • ΣΔΟ (3)
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α.Π.Θ.) (27)

ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (24)
 • ΣΔΟ (4)
 • ΣΤΕΓ (3)
 • ΣΤΕΤ-Δ (2)
 • ΣΤΕΦ (6)
 • ΣΕΥΠ (6)
 • Παραρτήματα (3)


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ (30/8-06/09) (20)

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ((4)
 • ΣΤΕΦ (05/09-12/09) (4)
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (29/08-6/09) (5)


ΤΕΙ ΧΑΝΙΩΝ (05/09 - 09/09)(2)


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (1)
 1. Βιολογίας (01/09-08/09)
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (5)ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (10)
 • Γιάννενα (7)
 • Αγρίνιο (03/09-07/09) (3)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (5)
 • Βόλος (4)
 • Λάρισα (1)


ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ (14)
 • Λάρισα (14)ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ (5)
 • ΣΤΕΦ (3)
 • ΣΕΥΠ (2)
ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ (7)
 • ΣΔΟ(3)
 • ΣΤΕΦ (4)ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (4)
 • Φλώρινα (4)

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (11)ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ (2)ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (1)

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (1)ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (4)

  Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2011

  Κυριακή, 4 Σεπτεμβρίου 2011

  Εξαιρετικά δυσοίωνη πρόβλεψη για το ελληνικό χρέος


  Το ελληνικό χρέος θα αυξηθεί βραχυπρόθεσμα και θα παραμείνει σε μη βιώσιμα επίπεδα για πολλά χρόνια. Αυτό προβλέπει με συνέντευξή του στην "Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία" ο επικεφαλής του Γερμανικού Ινστιτούτου για την Οικονομική Έρευνα, Άνσγκαρ Μπέλκε.
  Μάλιστα, η όποια ανάκαμψη, κατά τον Γερμανό αξιωματούχο, δε θα έρθει νωρίτερα από το 2013. "Πιθανώς θα δούμε μια πολύ σημαντική αναδιάρθρωση του χρέους μετά το 2013, όταν το EFSF αντικατασταθεί από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM) και θα έχουν γίνει οι γερμανικές εκλογές. Τεχνικά, η διαμόρφωση του ESM θα κάνει την αναδιάρθρωση ομολόγων από ιδιώτες πολύ ευκολότερη", υποστηρίζει ο γερμανός οικονομολόγος.
  Ο κ. Μπέλκε τάσσεται κατά του ευρωομολόγου καθώς, όπως λέει, θα προσφέρει σε χώρες μικρή ανακούφιση αλλά θα οδηγήσει, όπως συμπληρώνει, σε καταστροφή επειδή "ανοίγουν το δρόμο για ακόμη υψηλότερα επίπεδα χρέους για όλους".
  Αναδημοσίευση από tvxs.gr

  Πολύς κόσμος στο Σύνταγμα, έντονη η παρουσία της αστυνομίας

  Ανανεωμένοι και πιστοί στα γνωστά τους συνθήματα είναι οι αγανακτισμένοι πολίτες που συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Συντάγματος. Μουσικές συντροφεύουν τους αγανακτισμένους, οι οποίοι στις 9 ξεκίνησαν τη συνέλευση για το μέλλον των κινητοποιήσεών τους. Κείμενα εμπνευσμένα από τον αγώνα τους ακούγονταν σε όλη τη διάρκεια της συνέλευσης ενώ αναμένεται να αποφασιστούν και τα επόμενά τους βήματα στα οποία θα είναι έντονη και η συμμετοχή των φοιτητών.
  Γύρω στις 10 το βράδυ οι αστυνομικές δυνάμεις απώθησαν τον κόσμο από την πάνω είσοδο της Βουλής, σπρώχνοντάς τον προς το κέντρο της πλατείας.
  Στην αρχή της συγκέντρωσης σημειώθηκαν μικροεντάσεις μεταξύ ομάδας αντιεξουσιαστών και ακροδεξιών στοιχείων. Γενικά κυριαρχεί ηρεμία, παρά το πλήθος κόσμου που είναι συγκεντρωμένο, σύμπνοια και αγωνιστικότητα.
  Οι σκηνές έχουν εξαφανιστεί αλλά τα πλακάτ παραμένουν στα ίδια σημεία. Γύρω στις 8 το απόγευμα ενώθηκαν με τους αγανακτισμένους πολίτες, φοιτητές από το πολυτεχνείο, το χημικό και το μαθηματικό οι οποίοι νωρίτερα είχαν πραγματοποιήσει πορεία από τα Προλύλαια.
  Γύρω από τους κάθε ηλικίας συγκεντρωμένους κυκλοφορούν πλέον και ομάδες περιφρούρησης οι οποίοι φορούν και διακριτικά αυτοκόλλητα που αναγράφουν "αλληλεγγύη-ειρήνη". 
  Την εμφάνισή της έκανε και μια ομάδα πρώτων βοηθειών της πλατείας Συντάγματος, η οποία φοράει κόκκινα μπλουζάκια με άσπρο σταυρό.
  "Η 3η Σεπτέμβρη είναι μια ημερομηνία, που μπορούμε να οικειοποιηθούμε αποδίδοντας της το πραγματικό νόημα, αυτό των λαϊκών αναγκών, διαχρονικά", αναφέρεται σε ανακοίνωση που υπογράφει η Λαϊκή Συνέλευση Πλατείας Συντάγματος.  "Είναι μια ημερομηνία ορόσημο [...] η ημέρα, που μας θυμίζει την ματαίωση των πόθων του λαού για δημοκρατία, ελευθερία και αξιοπρέπεια [...]τα ψέματα και τον εμπαιγμό των εκάστοτε κυβερνώντων", σημειώνεται στο κείμενο.
  Τίθεται ως στόχος η "ανατροπή της κυβέρνησης, της τρόικα και του συνόλου του πολιτειακού και οικονομικού συστήματος", καθώς σύμφωνα με τη Λαϊκή Συνέλευση αποτελεί προαπαιτούμενο για την άμεση δημοκρατία και τη λαϊκή κυριαρχία.
  Η Λαϊκή Συνέλευση προειδοποιεί ότι δεν θέλει στο κίνημα των "αγανακτισμένων" αντιπροσώπους, "διότι εξορισμού αλλά και ειδικά σε αυτές τις πολιτειακές δομές και το οικονομικό σύστημα θα διαφθείρονται, θα αποκόπτονται από το λαό, θα τον προδίδουν". Αντιθέτως, υπογραμμίζει ότι "θέλουμε να αποφασίζουμε συλλογικά, εμείς για εμάς. Επιδιώκουμε να πάρουμε τη ζωή στα χέρια μας".

  Με προσφυγές στο ΣτΕ και καταλήψεις απαντούν τα ΑΕΙ

  Μάλιστα η θέση της Αννας Διαμαντοπούλου γίνεται ακόμη πιο δύσκολη καθώς επεκτείνεται η αναταραχή σε δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια, όπου τα μαθήματα αρχίζουν σε λίγες μέρες, χωρίς βιβλία, εκπαιδευτικούς, πρόγραμμα και επαρκή σχεδιασμό.
  Η φωτιά των καταλήψεων που ήδη έχει εκδηλωθεί σε περισσότερες από 220 σχολές ΑΕΙ και ΤΕΙ δείχνει ότι έως το τέλος της εβδομάδας όλα τα ιδρύματα θα «περάσουν» στα χέρια των αγωνιζόμενων φοιτητών.
  Συγκεντρώσεις και συλλαλητήρια προγραμματίζονται, ενώ πρόθεση των φοιτητών είναι να ενωθούν με το κίνημα των αγανακτισμένων, κάτι που ανησυχεί ιδιαίτερα την κυβέρνηση.
  Το έδαφος γι' αυτή την κατάσταση όμως -λένε οι καθηγητές- το έστρωσε η υπουργός, τόσο με τις διατάξεις που υιοθέτησε όσο και με τις συνεχείς επιθέσεις της στην ακαδημαϊκή κοινότητα.
  Οι σχέσεις του υπουργείου με τους πανεπιστημιακούς έχουν διαρραγεί, αφού η Αννα Διαμαντοπούλου δεν παύει να απαξιώνει τους καθηγητές και τους πρυτάνεις, αποδίδοντας τις αντιδράσεις σε μερίδα «βολεμένων» που δεν θέλουν να χάσουν τα κεκτημένα. Αυτή την τακτική φαίνεται να την επέλεξε καθώς οι δημοσκοπήσεις ευνοούσαν το προφίλ της αδιαλλαξίας και της υποτιθέμενης σύγκρουσης με το καθηγητικό κατεστημένο.
  Ο νέος νόμος προκαλεί σημαντικές, απρόβλεπτες παρενέργειες τόσο στο ΠΑΣΟΚ όσο και στη Ν.Δ. Οι νεολαίες τους ξεκίνησαν «αντάρτικο» εναντίον του νόμου που ψήψισαν και τα δύο κόμματα στη Βουλή. Ισως, όμως, το σημαντικότερο σ' αυτή τη φάση, όπως λένε οι ίδιοι οι φοιτητές, είναι ότι η «μεταρρύθμιση» κατάφερε να ενώσει διαφορετικές παρατάξεις εναντίον της.
  Οι πρυτάνεις συνεδρίαζαν εκτάκτως έως αργά το βράδυ της περασμένης Παρασκευής στο Λαύριο, παρουσία συνταγματολόγων. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην υποβολή προσφυγών στο ΣτΕ για όσα σημεία εκτιμούν ότι αντίκεινται στο Σύνταγμα, με πρώτο και κύριο αυτό που αναφέρεται στη συγκρότηση των συμβουλίων διοίκησης. Ωστόσο, δεν προτίθενται να καταθέσουν όλα τα πανεπιστήμια προσφυγές. Απαντώντας στις επικρίσεις που διατυπώνονται κατά καιρούς ότι «οι καθηγητές κλείνουν το μάτι στους φοιτητές για καταλήψεις», επισήμαναν ότι όχι μόνο είναι υπέρ των ανοιχτών πανεπιστημίων αλλά θα πάρουν κάθε πρωτοβουλία για να μη σταματήσει η λειτουργία τους, ενώ θεωρούν βέβαιο ότι το ανεφάρμοστο των διατάξεων θα διαπιστωθεί στην πράξη.
  Ο πρύτανης του Αριστοτέλειου Θεσσαλονίκης Γ. Μυλόπουλος, μιλώντας στην «Κ.Ε.» εμφανίσθηκε απαισιόδοξος:
  «Αυτή την αναταραχή θα μπορούσαμε να την είχαμε αποφύγει αν το υπουργείο δεν είχε τηρήσει αδιάλλακτη στάση και είχε ακούσει τις προτάσεις της πανεπιστημιακής κοινότητας για μια μεταρρύθμιση στην κατεύθυνση της ενίσχυσης του δημόσιου, ακαδημαϊκού και δημοκρατικού χαρακτήρα των ΑΕΙ. Δυστυχώς, η κατάσταση έχει ξεφύγει από τον έλεγχο γιατί το "θεριό" ξύπνησε. Οσο για τη φημολογία ότι τις κινητοποιήσεις τις υποκινούν οι πανεπιστημιακοί, η αλήθεια είναι ότι τις υποκινεί το υπουργείο, που με την αδιάλλακτη στάση του και την υβριστική συμπεριφορά της υπουργού (ακόμη και πριν από λίγες μέρες), έχει οδηγήσει τα πράγματα στο απροχώρητο».
  Οι καθηγητές έχουν αρχίσει ήδη τις γενικές συνελεύσεις τους και στο Πολυτεχνείο αποφάσισαν 48ωρη απεργία για αύριο και μεθαύριο, ενώ ο Σύλλογος Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του Αριστοτέλειου Θεσσαλονίκης καλεί τους καθηγητές να μη συμμετάσχουν στις διαδικασίες για τη συγκρότηση των νέων οργάνων, όπως επιτάσσει ο νέος νόμος.
  *«Πρέπει να επικρατήσει η αίσθηση του ευρύτερου εθνικού συμφέροντος. Μια εκεχειρία μεταξύ υπουργείου και πανεπιστημίων θα οδηγούσε σε ομαλή ακαδημαϊκή λειτουργία» τονίζει ο πρύτανης του ΑΠΘ Γ. Μυλόπουλος.

  Αναδημοσίευση από enet.gr

  Παρασκευή, 2 Σεπτεμβρίου 2011

  Πλαισιο Αγώνα Για Την Συνελευση Του Συλλογου Φοιτητων Ιατρικης Γιαννινων


  Πλαισιο Για Την Συνελευση 2/9

  ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ( Τελευταία Ενημέρωση : Πέμπτη 1/9, 22.00)

   ΣΥΝΟΛΟ: 222
  ΑΘΗΝΑ - ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (Ε.Μ.Π.) (9)
  1. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί (30/08-06/09)
  2. Μεταλλειολόγοι Μηχανικοί (30/08-06/09)
  3. Χημικοί Μηχανικοί (30/08-06/09)
  4. Αγρονόμοι και Τοπογράφοι Μηχανικοί (30/08-06/09)
  5. Μηχανολόγοι Μηχανικοί (30/08-06/09)
  6. Ναυπηγοί Μηχανικοί (30/08-06/09)
  7. Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (30/08-06/09)
  8. Πολιτικοί Μηχανικοί (30/08-06/09)
  9. Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί & Μηχανικοί Η/Υ (30/08-06/09)


  ΑΘΗΝΑ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Κ.Π.Α.) (7)
  1. Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (30/08-06/09)
  2. Βιολογικό (30/08-06/09)
  3. Νομική (30/08-05/09)
  4. Μαθηματικό (30/08-06/09)
  5. Χημικό (30/08-06/09)
  6. Γεωλογικό (30/08-09/09)
  7. ΕΜΜΕ ( -07/09)
  8. Φιλοσοφική (συνέλευση 07/09 @12:00)


  ΑΘΗΝΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Ο.Π.Α) ( -06/09) (8)
  1. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
  2. Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
  3. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
  4. Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
  5. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  6. Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  7. Τμήμα Πληροφορικής
  8. Τμήμα Στατιστικής


  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΠΑ.ΠΕΙ.) ( -07/09) (9)
  1. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
  2. Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας
  3. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
  4. Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών
  5. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
  6. Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων
  7. Τμήμα Πληροφορικής
  8. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
  9. Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών


  ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (29/08-05/09) (9)
  1. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας
  2. Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
  3. Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης
  4. Τμήμα Κοινωνιολογίας
  5. Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης
  6. Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής
  7. Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού
  8. Τμήμα Ψυχολογίας
  9. Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας


  ΑΘΗΝΑ - ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Γ.Π.Α) ( -06/09) (6)
  1. Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
  2. Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής
  3. Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας
  4. Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
  5. Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής
  6. Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης


  ΑΘΗΝΑ - ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (2)
  1. Εικαστικών Τεχνών
  2. Θεωρητικών Σπουδών Τέχνης


  ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ (30/08-07/09) (36)
  • Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών ΣΤΕΦ (9)
  • Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας ΣΔΟ (5)
  • Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας ΣΕΥΠ (15)
  • Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής ΣΤΕΤ-Δ (2)
  • Σχολή Γραφικών Τεχνών & Καλλιτεχνικών Σπουδών ΣΓΤΚΣ(5)


  ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (31/08-07/09) (10)
  1. Τμήμα Ηλεκτρονικής
  2. Τμήμα Πολιτικών Δομικών 'Εργων
  3. Τμήμα Hλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων
  4. Τμήμα Αυτοματισμού
  5. Τμήμα Κλωστοϋφαντουργίας
  6. Τμήμα Μηχανολογίας
  7. Τμήμα Ηλεκτρολογίας
  • ΣΔΟ (3)
  1. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  2. Τμήμα Λογιστικής
  3. Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α.Π.Θ.) (22)
  1. Αρχιτεκτονική (29/08-05/09)
  2. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (30/08-06/09)
  3. Μηχανολόγων Μηχανικών (30/08-06/09)
  4. Πολιτικών Μηχανικών (30/08-06/09)
  5. Χημικών Μηχανικών (31/08-06/09)
  6. Χημικό (31/08-06/09)
  7. Φυσικό (30/08-06/09)
  8. Μαθηματικό (1/09-7/09)
  9. Νομική (1/09-7/09)
  10. Γεωλογικό (1/09-7/09)
  11. Πληροφορική (1/09-7/09)
  12. Φιλολογικό (1/09-7/09)
  13. Ιστορικό - Αρχαιολογικό (1/09-7/09)
  14. Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ (1/09-7/09)
  15. Πολιτικών Επιστημών (1/09-7/09)
  16. Ιατρική (1/09-6/09)
  17. Οδοντιατρική (1/09-6/09)
  18. Αγρονόμων- Τοπογράφων Μηχανικών (31/08-06/09)
  19. Ψυχολογίας (1/09-7/09)
  20. Βιολογικό
  21. Κτηνιατρική
  22. Θεάτρου (01/09 - 08/09)     
  ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (24)
  • ΣΔΟ (4)
  1. Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης
  2. Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης
  3. Τμήμα Λογιστικής
  4. Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
  • ΣΤΕΓ (3)
  1. Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
  2. Τμήμα Ζωϊκής Παραγωγής
  3. Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων
  • ΣΤΕΤ-Δ (2)
  1. Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων
  2. Τμήμα Διατροφής
  • ΣΤΕΦ (6)
  1. Τμήμα Ηλεκτρονικής
  2. Τμήμα Πληροφορικής
  3. Τμήμα Αυτοματισμού
  4. Τμήμα Έργων Υποδομής
  5. Τμήμα Οχημάτων
  6. Τμήμα Γενικό Τμήμα Θετικών Επιστημών
  • ΣΕΥΠ (6)
  1. Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας
  2. Τμήμα Νοσηλευτικής
  3. Τμήμα Μαιευτικής
  4. Τμήμα Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων
  5. Τμήμα Φυσιοθεραπείας
  6. Τμήμα Αισθητικής
  • Παραρτήματα (3)
  1. Τμήμα Παραγωγής και Σχεδιασμού Eνδυμάτων Κιλκίς
  2. Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας - Υδατοκαλλιεργειών Μουδανιάς
  3. Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) Κατερίνης
  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ (30/8-06/09) (19)
  1. Βιολογικό
  2. Μηχανολόγων Μηχανικών
  3. Χημικών Μηχανικών
  4. Γεωλογικό
  5. Φυσικό
  6. Μαθηματικό
  7. Μηχανικοί Η/Υ και Πληροφορικής
  8. Θεατρικών Σπουδών
  9. Χημικό
  10. Επιστήμη Υλικών
  11. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας
  12. Ιατρική
  13. Φιλολογίας
  14. Φιλοσοφίας
  15. Πολιτικών Μηχανικών
  16. Οικονομικό
  17. Διοίκηση Επιχειρήσεων
  18. Φαρμακευτική
  19. Παιδαγωγικό
  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (29/08-6/09) (5)
  1. Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ
  2. Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
  3. Μηχανικών Περιβάλλοντος
  4. Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
  5. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών


  ΤΕΙ ΧΑΝΙΩΝ (2)
  1. Τμήμα Ηλεκτρονικής
  2. Τμήμα Φυσικών Πόρων

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (1)
  1. Βιολογίας (01/09-08/09)
  ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (5)
  1. Πολιτικών Μηχανικών Ξανθης
  2. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ Ξάνθης
  3. Μηχανικών Περιβάλλοντος Ξάνθης
  4. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ξάνθης
  5. Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Ξάνθης
  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (4)
  1. Μηχανικοί Υλικών (31/08-07/09)
  2. ΒΕΤ (01/09-07/09)
  3. Φυσικό (01/09-07/09)
  4. Επιστημών Τέχνης (ΠΤΕΤ) (01/09-07/09)
  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (3)
  • Βόλος (2)
  1. Μηχανολόγοι Μηχανικοί (1-6/9)
  2. Αρχιτεκτονική (1-7/9)
  • Λάρισα (1)
  1. Βιοχημεία-Βιοτεχνολογία (31/8-2/9)


  ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ (14)
  • Λάρισα (14)
  1. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών ΣΤΕΦ(5)
  2. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΣΔΟ(4)
  3. Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας ΣΕΥΠ(2)
  4. Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας ΣΤΕΓ(3)
  ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ (5)
  • ΣΤΕΦ (3)
  1. Ηλεκτρολογίας
  2. Ηλεκτρονικής
  3. Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών
  • ΣΕΥΠ (2)
  1. Νοσηλευτικής
  2. Φυσικοθεραπείας

  ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ (7)
  • ΣΔΟ(3)
  1. Διοίκησης Επιχειρήσεων
  2. Λογιστικής
  3. Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού
  • ΣΤΕΦ (4)
  1. Αυτοματισμού
  2. Ηλεκτρολογίας
  3. Μηχανολογίας
  4. Τεχνολογίας Αεροσκαφών
  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (4)
  • Φλώρινα (4)
  1. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
  2. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
  3. Βαλκανικών Σπουδών
  4. Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
  ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (11)
  • Κοζάνη (11)
  1. ΣΔΟ (3)
  2. ΣΤΕΦ (6)
  3. ΣΕΥΠ (2)

  Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου 2011

  ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ (Τελαυταία Ενημέρωση: Τετάρτη 31/8, 21.32)

  ΑΘΗΝΑ (86)

  ΕΚΠΑ (9) 

  Μαθηματικό (30/8 - 6/9)
  Βιολογικό (30/8 - 6/9)Πληροφορική (30/8 - 6/9) Γεωλογικό (31/8-9/9)
  Γεωλογικό (31/8 - 9/9)

  Χημικό (
  Νομική (31/8 - 6/9)
  Πολιτικό Νομικής
  ΕΜΜΕ (31/8 - 7/9)
  Νηπιαγωγών (31/8 - 9/9) 

  Πάντειος (11) (29/8 - 5/9) 


  ΕΜΠ (9)
  Ναυπηγοί (30/8 - 6/9)
  Ηλεκτρολόγοι (30/8 - 6/9)
  Μηχανολόγοι (30/8 - 6/9)
  Αρχιτέκτονες (30/8 - 6/9)
  Μεταλλειολόγοι (30/8 - 6/9)
  Πολιτικοί (30/8 - 6/9)
  ΣΕΜΦΕ (30/8 - 6/9)
  Τοπογράφοι (30/8 - 6/9)
  Χημικοί (30/8 - 6/9)

  ΑΣΚΤ (2) (31/8-7/9) 

  ΑΣΟΕΕ (8) (31/8- 6/9) 

  ΠΑ.ΠΕΙ (9) (31/8- 7/9) 

  Γεωπονική (6) (31/8 - 5/9)

  ΤΕΙ Αθήνας (26)  

  ΣΔΟ (31/8 - 7/9) 

  ΣΤΕΦ (31/8 - 7/9) 

  ΣΕΥΠ (31/8 - 7/9) 

  ΣΤΕΤΡΟΔ (31/8 - 7/9)
  ΤΕΙ Πειραιά (11) (31/8 - 5/9)

  ΠΑΤΡΑ (19) 
  Μαθηματικό (30/8 - 6/9) 
  Βιολογικό (30/8 - 6/9) 
  Φιλολογία (30/8 - 6/9) 
  Φιλοσοφία (30/8 - 6/9) 
  Γεωλογικό (30/8 - 6/9) 
  Ιατρική (30/8 - 6/9) 
  Φυσικό (30/8 - 6/9)
  Χημικό(30/8 - 6/9) 
  Χημικοί Μηχανικοί  (30/8 - 6/9) 
  Μηχανολόγοι - Αεροναυπηγoί (30/8 - 6/9)
  Θεατρικών Σπουδών (30/8 - 6/9)
  Μηχανικοί Η/Υ (30/8 - 6/9)
  Ηλεκτρολόγοι (30/8 - 6/9)
  Πολιτικοί Μηχανικοί (30/8 - 6/9) 
  Επιστήμη Υλικών (30/8 - 6/9) 
  ΠΤΔΕ (31/8 -7/9) 
  Οικονομικό
  Διοίκησης
  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (29) 
  ΑΠΘ (8) 

  Αρχιτεκτονική (30/8 - 6/9)
  Πολιτικοί Μηχανικοί (30/8 - 6/9)
  Ηλεκτρολόγοι 
  (30/8 - 6/9)
  Μηχανολόγοι (30/8 - 6/9)
  Φυσικό (30/8 - 6/9) 
  Χημικό (30/8 - 6/9) 
  Χημικοί Μηχανικοί (31/8 -6/9) 
  Τοπογράφοι (31/8-7/9)
  ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (21) (1/9 - 7/9)
  ΧΑΝΙΑ (6)
  Πολυτεχνείο (30/8 - 6/9)
  ΓΙΑΝΝΕΝΑ (1)
  Μηχανικών Επιστήμης Υλικών

  ΒΟΛΟΣ (3) 

  ΞΑΝΘΗ (5)

  Πολυτεχνική

  ΛΑΡΙΣΑ (1)

  Σχολή Βιοχημείας

   ΣΥΝΟΛΟ: 159 σχολές