Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2011

ΜΟΝΕΣ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Η ΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ Η ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩ!

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΛΑΠΑΒΙΤΣΑ ΣΤΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΜΑΡΙΟΛΗ
 
- Εκτιμάτε ότι, όπως δήλωσαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες, το ελληνικό PSI αποτελεί «ειδική» και «αποκλειστική» περίπτωση;
Δεν με πείθει καθόλου αυτό, το θεωρώ πολιτική δήλωση, η οποία δεν βασίζεται στα οικονομικά δεδομένα και γίνεται για να δημιουργήσει ένα συγκεκριμένο κλίμα. Η Ιρλανδία είναι σχεδόν αναπόφευκτο ότι θα προχωρήσει σε αναδιάρθρωση του χρέους της, καθώς αυτό αγγίζει τα 250 δισ. ευρώ και αν υπολογιστούν και τα άδηλα χρέη ίσως φτάνει τα 350 δισ. ευρώ. Αποκλείεται να αποπληρώσει τέτοιο όγκο χρέους. Κατά πάσα πιθανότητα θα χρειαστεί αναδιάρθρωση και η Πορτογαλία. Εκεί δεν είναι τόσο ο όγκος του χρέους, όσο η πάρα πολύ άσχημη κατάσταση της οικονομίας.
- Πιστεύετε ότι με τους υφιστάμενους όρους, μπορεί το κούρεμα να μετατρέψει σε βιώσιμο το ελληνικό χρέος;
Θεωρώ κατ΄ αρχήν απαράδεκτο ότι οι ξένοι δανειστές δέχονται κούρεμα, έστω και με τους όρους που προσφέρονται τώρα - και μάλιστα υπάρχουν ξένες κυβερνήσεις που προσπαθούν να το επιβάλουν - ενώ αυτοί που αντιδρούν είναι οι εγχώριοι δανειστές. Δεν μπορεί να παρεμποδίζεται από τους εγχώριους δανειστές αυτή η διαδικασία, η οποία θα καταλήξει σε κάποια μείωση τού άχθους του χρέους για την ελληνική οικονομία.
Με τον τρόπο όμως με τον οποίο γίνεται, δηλαδή με το λεγόμενο εθελοντικό κούρεμα, αμφιβάλλω πάρα πολύ αν η μείωση του χρέους θα είναι σημαντική. Απ΄ ότι φαίνεται θα έχουμε καλύτερους όρους από τους τελείως ετεροβαρείς του Ιουλίου. Παρ' όλα αυτά, με το 8% επιτόκιο που φαίνεται να απαιτούν οι τράπεζες θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρξει ουσιαστική απομείωση του χρέους και ελάφρυνση για την Ελλάδα. Αν επίσης αλλάξει το νομικό καθεστώς και απαιτηθεί νομικό πλαίσιο Λονδίνου για τα νέα ομόλογα, η κατάσταση θα είναι πολύ χειρότερη για τη χώρα μας εφεξής.
Εν ολίγοις, πιστεύω ότι η αθέτηση πληρωμών - γιατί στην ουσία περί αθέτησης πληρωμών πρόκειται – θα έχει αποφασιστικά αποτελέσματα μόνο αν γίνει με όρους της Ελλάδας και έχει καταναγκαστική διάσταση για τους πιστωτές.
- Πιστεύετε επομένως ότι αυτή είναι η λύση για το ελληνικό χρέος;
Νομίζω ότι χωρίς καταναγκαστική διάσταση αποκλείεται να επέλθει σημαντική μείωση του χρέους. Πρέπει να γίνει με κυρίαρχο τρόπο, να επιβληθούν όροι στο δανειστή, αλλά επίσης να υπάρξει και δημοκρατική διάσταση. Δεν μπορεί οποιοσδήποτε υπουργός να αποφασίσει μόνος του, ή σε συνεργασία με τους συμβούλους του, ποιο θα είναι το ύψος απομείωσης του χρέους. Θα πρέπει να εμπλακούν ευρύτερες κοινωνικές δυνάμεις, οι οποίες θα κάνουν λογιστικό έλεγχο του χρέους, θα αποδώσουν ευθύνες και θα διαμορφώσουν ουσιαστικές προτάσεις για την αποπληρωμή του.
- Η διαδικασία αυτή θα μας οδηγήσει σε έξοδο από το ευρώ ίσως;
Ακόμη και πριν από ένα χρόνο πίστευα ότι αν μειώναμε το χρέος κατά 50%, ίσως μπορούσε η Ελλάδα να φέρει τα πράγματα σε μία βιώσιμη κατάσταση. Από πέρυσι μέχρι φέτος έχουν προστεθεί στο χρέος άλλα 60 δισ. ευρώ, ενώ η ελληνική οικονομία έχει περιέλθει σε εξαιρετική αδυναμία λόγω των τραγικών οικονομικών πολιτικών που έχουν ακολουθηθεί από το μνημόνιο και μετά. Συνεπώς, η απομείωση του χρέους θα πρέπει να είναι πολύ μεγαλύτερη.
Δεν ξέρω πόσο ακριβώς θα πρέπει να μειωθεί το χρέος, διότι αυτό θα πρέπει να διαπιστωθεί μετά από λογιστικό έλεγχο. Σίγουρα όμως θα είναι πάνω από 50%, ίσως και 70% και ακόμη περισσότερο. Για να γίνει τέτοια μείωση θα πρέπει να περιληφθούν και τα δάνεια από τον επίσημο δανειστή, όχι μόνο το χρέος που κατέχει ο ιδιώτης δανειστής. Δεν καταλαβαίνω πως μπορούν να εξαιρεθούν από το κούρεμα τα δάνεια της ΕΚΤ και της Ε.Ε., αν είναι να επιτευχθεί ουσιαστική απομείωση του χρέους.
Η έξοδος από το ευρώ θα είναι επακόλουθο αυτής της διαδικασίας. Όπως καταλαβαίνετε, αν επιβληθούν καταναγκαστικοί όροι και στον ιδιώτη και στον δημόσιο δανειστή, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να παραμείνουμε στην Ευρωζώνη.
Η έξοδος θα δημιουργήσει πιο πρόσφορες συνθήκες για την αντιμετώπιση του χρέους. Καταρχήν θα μπορέσει να γίνει μετατροπή του χρέους σε δραχμές και να επιβληθεί η ελληνική νομοθεσία στην αποπληρωμή του. Δεν υπάρχει λόγος το χρέος να παραμείνει υποχρεωτικά σε ευρώ. Καταρχήν το χρέος προς τον εγχώριο δανειστή θα μετατραπεί σε δραχμές αυτομάτως. Αλλά και όσον αφορά το χρέος προς τον ξένο δανειστή, υπάρχει το επιχείρημα ότι, εφόσον η Ελλάδα δανείστηκε στο δικό της νόμισμα, δηλαδή σε ευρώ, θα μπορέσει να αποπληρώσει και στο δικό της νόμισμα, δηλαδή σε δραχμές. Πιστεύω ότι η Ελλάδα θα πρέπει να απαιτήσει το χρέος προς τον ιδιώτη και τον δημόσιο δανειστή του εξωτερικού να μετατραπεί σε δραχμές.
Η έξοδος από το ευρώ, η αλλαγή της έκφρασης του χρέους σε δραχμές και το συνακόλουθο κούρεμα θα δημιουργήσουν βεβαίως προβλήματα για τις ελληνικές τράπεζες, οι οποίες θα βρεθούν σε πολύ δύσκολη θέση και από πλευράς φερεγγυότητας και από πλευράς ρευστότητας. Θα χρειαστεί συντεταγμένη αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, με επιβολή δημόσιας ιδιοκτησίας στις τράπεζες, γενικευμένες κρατικές εγγυήσεις για τις καταθέσεις, όπως και κρατικές εγγυήσεις για τη ρευστότητα που χρειάζονται οι τράπεζες.
-Τι θα γίνει με την ανάπτυξη;
Όσον αφορά την ανάπτυξη, η έξοδος από το ευρώ είναι εκ των ων ουκ άνευ. Δεν πρόκειται να υπάρξει ανάπτυξη της χώρας μας εντός του ευρώ διότι η νομισματική ένωση είναι μια «μέγγενη» που την πνίγει. Η έξοδος θα φέρει νομισματική αναταραχή, θα εμφανιστεί διπλή κυκλοφορία ευρώ και νέας δραχμής. Δεν είναι όμως αυτό το κυρίαρχο πρόβλημα για την οικονομία, παρ΄ όλο που μεγαλοποιήθηκε και συζητήθηκε πάρα πολύ. Πιό δύσκολο πρόβλημα και για την ανάπτυξη και για το μέλλον της χώρας θα είναι το συναλλαγματικό, δηλαδή το πώς θα λειτουργήσει η ισοτιμία και τι επιπτώσεις θα έχει στην εγχώρια οικονομία και στις διεθνείς δραστηριότητες της Ελλάδας.
Η νέα δραχμή προφανώς θα πέσει στις διεθνείς αγορές, πιθανώς χαμηλότερα από την τιμή ισορροπίας που θα επικρατήσει μεσοπρόθεσμα. Το άμεσο αποτέλεσμα θα είναι μεγάλη δυσκολία στην προμήθεια αγαθών όπως το πετρέλαιο, τα τρόφιμα και τα φάρμακα, που θα έχει επιπτώσεις και στην κατανάλωση και στην παραγωγή. Να τονίσω ότι η έλλειψη πετρελαίου έχει να κάνει περισσότερο με τις συγκοινωνίες, παρά με την ηλεκτρική ενέργεια, όπου η Ελλάδα έχει σχετική αυτάρκεια. Θα χρειαστούν λοιπόν διμερείς συμφωνίες με χώρες παραγωγούς. Θα χρειαστούν επίσης διοικητικά μέτρα ώστε να προστατευτούν τα πιό αδύναμα στρώματα και να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες με τρόπο δίκαιο.
- Και παρ΄ όλα αυτά, θεωρείτε ότι αυτή είναι καλύτερη εξέλιξη;
Το μέτρο σύγκρισης είναι η υφιστάμενη οικονομική πολιτική, η οποία καταδικάζει την Ελλάδα σε μακροχρόνια στασιμότητα και κοινωνική αποσάθρωση. Αυτή την προοπτική έχει μπροστά της η χώρα αν παραμείνει στην ΟΝΕ, όπως έδειξε και η Σύνοδος των Βρυξελλών στις 9 Δεκεμβρίου. Έφτασε η στιγμή να δούμε τα πράγματα όπως πραγματικά έχουν και να πάψει η κινδυνολογία για την καταστροφή που μας περιμένει αν επιστρέψουμε στην δραχμή.
Η δυσκολία που θα προκύψει βραχυπρόθεσμα με τις εισαγωγές πετρελαίου, κλπ, είναι ένα είδος κόστους που δυστυχώς πρέπει να καταβάλει η χώρα για να ξεφύγει από το δόκανο της ΟΝΕ. Στην πράξη η Ελλάδα ήδη μπαίνει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά από τρία χρόνια ύφεσης. Σταδιακά δημιουργούνται συνθήκες πολεμικής κρίσης, χωρίς να έχουμε πόλεμο, τόσο μεγάλη είναι η αποτυχία της νομισματικής ένωσης. Πρέπει να δούμε τα πράγματα καταπρόσωπο προετοιμάζοντας την κοινωνία αναλόγως.
Μεσοπρόθεσμα δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η έξοδος από την Ευρωζώνη θα βοηθήσει την οικονομία να ανακάμψει, πρώτον, γιατί θα γίνει ανάκτηση της εγχώριας αγοράς από τις εγχώριες παραγωγικές δυνάμεις και, δεύτερον, διότι θα υπάρξει τόνωση της εξαγωγικής δραστηριότητας. Μέσα σ΄ αυτό το πλαίσιο, θα μπορέσει η Ελλάδα να αναδιαρθρώσει τον παραγωγικό της ιστό, αν υπάρξει ευρύ πρόγραμμα, κατάλληλες κοινωνικές συμμαχίες που θα το στηρίξουν και πολιτική ωριμότητα.
Το πρώτο ζητούμενο είναι να προστατευτεί η απασχόληση τονώνοντας δραστηριότητες που δημιουργούν δουλειές. Είναι απαραίτητο να μπούμε σε διαδικασία βιώσιμης ανάπτυξης, να πάψει η αποβιομηχάνιση που έχει σταδιακά γονατίσει τη χώρα από τη δεκαετία του 1980 και μετά. Θα χρειαστεί επίσης αναδιανομή του εισοδήματος και του πλούτου, κυρίως μέσω της ανάταξης του φορολογικού συστήματος. Πάνω απ'όλα θα πρέπει να υπάρξει εκ βάθρων αλλαγή του κράτους. Η έξοδος από την Ευρωζώνη, η οποία πλέον διαγράφεται στον ορίζοντα, μπορεί να είναι το έναυσμα για ριζική αλλαγή της οικονομίας και της κοινωνίας υπέρ των εργαζομένων και των πολλών, αρκεί να γίνει συντεταγμένα και με πρόγραμμα.
- Για να βγούμε από το ευρώ θα πρέπει να υπάρχει ευρώ. Πιστεύετε ότι θα επιβιώσει το κοινό νόμισμα;
Η νομισματική ένωση αποδεικνύεται τεράστια αποτυχία γενικότερα. Είναι προφανές ότι όλο και περισσότερες χώρες της περιφέρειας, είτε ωθούνται προς την έξοδο, είτε βρίσκονται σε μια ενδιάμεση θέση όπως η Ιταλία. Αν συνεχιστεί έτσι η κατάσταση, η κρίση θα περάσει και στο κέντρο γιατί έτσι πάντα συμβαίνει με τις δομικές κρίσεις.
Η νομισματική ένωση λοιπόν αποδεικνύεται ότι φτιάχτηκε σε μη βιώσιμη βάση, δημιούργησε σχέσεις ιεραρχικές ανάμεσα στις χώρες-μέλη και γέννησε οικονομικές σχέσεις οι οποίες είναι ετεροβαρείς. Συνεπώς οδεύει προς ολική αναμόρφωση. Τώρα αν αυτό θα σημαίνει πλήρη διάλυση, ή μετατροπή της σε ένα στενότερο μόρφωμα που θα έχει από γύρω του "δορυφόρους", αυτό δεν το ξέρει κανένας. Σε κάθε περίπτωση θα έχει μεγάλο κόστος αυτή η αλλαγή, μέρος του οποίου δυστυχώς θα κληθούν να πληρώσουν οι εργαζόμενοι της Ευρώπης, οι οποίοι δεν ευθύνονται για την κατάσταση.
- Εκτιμάτε ότι θα γίνουν σημαντικές προσπάθειες να διασφαλιστεί η ενότητα της νομισματικής ένωσης;
Οπωσδήποτε θα το παλέψουν οι ιθύνοντες, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι΄ αυτό. Αλλά πρέπει να έχουμε υπόψη μας τους περιορισμούς που υπάρχουν. Είναι προφανές ότι οι χώρες του κέντρου, δηλαδή κυρίως η Γερμανία, δεν είναι διατεθειμένες να καταβάλουν μεγάλα ποσά από τον προϋπολογισμό τους ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες αναχρηματοδότησης τραπεζών και χωρών εντός του ευρώ. Οι λόγοι είναι δύο.
Ο πρώτος είναι ότι πλέον τα ποσά είναι τεράστια – εκατοντάδες δισεκατομμυρίων ευρώ – και δεν πρέπει να μεγαλοποιούμε την ισχύ της Γερμανίας που δεν είναι τόσο μεγάλη οικονομία όσο συχνά πιστεύεται στην Ελλάδα. Αν ήταν, θα είχε μετατρέψει το μάρκο σε παγκόσμιο χρήμα και δεν θα χρειαζόταν να μπει στη δύσκολη διαδικασία της νομισματικής ένωσης. Δεν μπορεί λοιπόν η Γερμανία να καταβάλει εκατοντάδες δισ. ευρώ για να κρατήσει το σύστημα εν ζωή.
Ο δεύτερος περιορισμός είναι πολιτικοκοινωνικός. Οι χώρες του κέντρου βρίσκονται σε ισχυρή θέση εντός της ΟΝΕ διότι κατάφεραν να επιβάλουν πολύ αυστηρή λιτότητα στους δικούς τους εργαζόμενους για σχεδόν δύο δεκαετίες. Στην πράξη το κόστος της γερμανικής επιτυχίας το έχει φέρει στην πλάτη του ο Γερμανός εργαζόμενος, ο οποίος φυσικά δεν είναι καθόλου διατεθειμένος να δεχτεί ότι πρέπει να καταβληθούν μεγάλα ποσά από τα δημόσια κονδύλια για να στηριχτεί ένα σύστημα από το οποίο ο ίδιος δεν έχει κερδίσει τίποτα. Είναι απόλυτα λογικό από την πλευρά του και δημιουργεί ισχυρούς πολιτικούς περιορισμούς.
- Μπορεί ο Έλληνας να ελπίζει σε κάτι, υπάρχει κάτι αισιόδοξο στον ορίζοντα;
Το αισιόδοξο που έχω να σας πω είναι το εξής. Η ανάκαμψη της Ελλάδας, η ανάταξη της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας είναι έργο των Ελλήνων. Δεν θα έρθουν οι εταίροι μας από το εξωτερικό να μας κάνουν χάρες, δεν θα μας φτιάξει κανείς ξένος τους θεσμούς, τους μηχανισμούς και τις δομές που χρειαζόμαστε. Οι Έλληνες πρέπει μόνοι να φτιάξουν τη χώρα τους και να την πάνε μπροστά. Αυτό είναι καιρός να ειπωθεί ανοιχτά. Εάν δεν το κάνουμε μόνοι μας, εάν δεν βγουν μπροστά οι κοινωνικές δυνάμεις της εργασίας, αλλά και των μικρομεσαίων, οι οποίες είναι η σπονδυλική στήλη και της κοινωνίας και της οικονομίας, δεν θα πάρουν τα πράγματα καλή τροπή. Οι δυνατότητες φυσικά υπάρχουν διότι σήμερα ο ελληνικός λαός είναι πιο μορφωμένος και ενημερωμένος από κάθε άλλη φορά. Οι κοινωνικές δυνάμεις θα πρέπει να αναλάβουν το έργο στα χέρια τους, να βάλουν τα πολιτικά πράγματα σε άλλη βάση, να αναδιαρθρώσουν το κράτος, να αλλάξουν τις βασικές δομές οικονομικής δραστηριότητας και οικονομικών σχέσεων υπέρ των πολλών. Μόνο τότε θα μπει η Ελλάδα σε πορεία ανάπτυξης και σε δρόμο κοινωνικής δικαιοσύνης.

Δευτέρα, 26 Δεκεμβρίου 2011

ΜΗΝΥΜΑ ΤΩΝ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΩΝ


Συνάδελφοι-σσες για μια ακόμη φορά γινόμαστε μάρτυρες της τεράστιας εργατικής αλληλεγγύης που έχει ξεκινήσει από τις 31-10-11 όταν ξεκίνησαν οι αναίτιες και τρομοκρατικές απολύσεις από την εταιρία ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΊΑ ΕΛΛΑΔΟΣ και έχουν φτάσει ήδη τον αριθμό 50+1 προκειμένου να μας πιέσει για να δεχτούμε μείωση αποδοχών 40% κατά μέσο όρο με πενταήμερο, πεντάωρο, εκ περιτροπής εργασία με υπογραφή τροποποίησης μισθωτής συλλογικής συμβάσεως. Ο αγώνας μας που είναι αμείωτος έως και σήμερα δεν μας έχει καταβάλλει καθόλου, νιώθουμε ακμαίοι, έχουμε ενότητα, είμαστε ένα όλοι μαζί. Κανένας δεν μπορεί να καταλάβει, εκτός από την εργατική τάξη φυσικά, γιατί είναι τόσο ενωμένοι οι συνάδελφοι που παλεύουν για τα εργασιακά δικαιώματα και τις Σ.Σ.Ε. ώστε να μην περάσει αυτή τη χιονοστιβάδα των αντιεργατικών μέτρων που ο ΣΕΒ και οι λοιποί φίλοι τους επιθυμούν διακαώς. Και πως να το νιώσουν βέβαια εάν δεν έρθουν στις «πύλες της φωτιάς». Να δουν με τα μάτια τους και να κουβεντιάσουν με τους εργαζόμενους το τι σημαίνει να εργάζεσαι στη φωτιά και το σίδερο. Να έχεις ατυχήματα, πολλά από τα οποία σε πιέζουν να μην τα δηλώσεις ως εργατικά γιατί θα υπάρξουν δυσάρεστες εξελίξεις για την εταιρία αλλά και για σένα. Νικήσαμε τον φόβο, της σιωπής το κράτημα, της τρομοκρατίας το δίλημμα και βγαίνουμε νικητές στην πάλη και στον αγώνα που ξεκινήσαμε μόνοι αλλά αμέσως γίναμε αμέτρητοι. Ενώσαμε δυνάμεις ψυχής και γίναμε πιο σκληροί και από το ατσάλι που φτιάχνουμε, το νιώθουν άλλωστε όσοι μας επισκέπτονται, αλλά σας θέλουμε όλους να κάνετε το ίδιο. Βγάλτε από μέσα σας την φωνή της ψυχή σας, μιλήστε παντού για τον πανεργατικό ξεσηκωμό, μη διστάζετε καθόλου. Εσείς έχετε το δίκιο, άλλοι πρέπει να φοβούνται και φοβούνται. Παντού ανάψτε φωτιές χαλυβουργίας. Στηρίξτε τον διπλανό σας. Μαζί ενώστε τις φωνές σας για να βγει η μεγάλη φωνή της νίκης. Μην αργείτε άλλο ο καιρός γαρ εγγύς πλέον.

Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου 2011

ΛΟΒΕΡΔΟΣ: ΟΠΟΤΕ ΘΥΜΑΤΑΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ, ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΓΕΛΑΜΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΑΝΑΤΡΙΑΧΙΑΖΟΥΜΕ

«Είναι ανάγκη να απελαθούν οι ιερόδουλες φορείς του AIDS, προκειμένου να πάψουν να συνιστούν απειλή για την ελληνική οικογένεια», επεσήμανε χθες ο υπουργός Υγείας και υποψήφιος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κ. Α. Λοβέρδος, σε ημερίδα με θέμα την προαγωγή της δημόσιας υγείας.
Οπως εξήγησε αποτελεί πλέον πρόβλημα της ελληνικής οικογένειας, καθώς η μετάδοση γίνεται «από την παράνομη μετανάστρια στον Ελληνα πελάτη, στην ελληνική οικογένεια».
“Από τους 620 οίκους ανοχής, μόνο οι 7 είναι νόμιμοι, ενώ από τα 20.000 εκδιδόμενα άτομα τα 1.200 είναι δηλωμένα”, τόνισε. Σε συνεργασία με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Παπουτσή, όπως είπε, δόθηκαν από το υπουργείο Υγείας τα στοιχεία για την παράνομη εκπόρνευση καθώς «εγείρεται θέμα δημόσιας υγείας».
«Να φύγουν από τη χώρα οι γυναίκες φορείς».
Από την άλλη πλευρά, επεσήμανε ότι έχει σημειωθεί σχετική βελτίωση στο πρόβλημα των χρηστών ναρκωτικών σε Θεσσαλονίκη και Πειραιά, παρόλο που στην Αθήνα το πρόβλημα παραμένει μεγάλο και άλυτο.
(Ημερησία ηλεκτρονική, 16-12-11)

Συγχαρητήρια ! Ο συνταγματολόγος (!!) υπουργός υγείας και υποψήφιος ηγέτης του ΠΑΣΟΚ με κάθε ευκαιρία φροντίζει να κολακεύει τις πιο χαμερπείς και επικίνδυνες ρατσιστικές και νεοναζιστικές αντιλήψεις ! Τέτοια “αβάντα” στο “αυγό του φιδιού” δεν κάνει ούτε η … χρυσή αυγή ! Θαυμάστε λογική :
Για το αποτρόπαιο δουλεμπόριο γυναικείας σάρκας που έχει αποκτήσει ανεξέλεγκτες διαστάσεις και τις συνέπειές του δεν φταίνε ούτε οι δουλέμποροι – νταβατζήδες, ούτε τα κρατικά – αστυνομικά κυκλώματα που τους προστατεύουν, ούτε οι … αξιοσέβαστοι “πελάτες – οικογενειάρχες” ! Φταίνε αποκλειστικά οι σύγχρονες σκλάβες που αν απελαθούν θα λυθούν όλα τα προβλήματα ! Σύζυγοι και παιδιά των … “οικογενειαρχών – πελατών”, ο άνθρωπός σας … βιάστηκε παρά την θέλησή του από την “αλλοδαπή ιερόδουλη”! Αυτή είναι τόσο σατανική που εκμεταλλεύεται και καταπιέζει τόσο τον φουκαρά τον νταβατζή της όσο και την αστυνομία ! Άσε που μάλλον είναι πράκτορας διεθνούς συνωμοσίας για εισαγωγή του διαβολικού ιού στο ελληνικό έθνος ! Δεν φταίνε οι θύτες, φταίνε τα θύματα ! Αν δεν μπορείτε να τις διώξετε, κάψτε τις ζωντανές τις παλιοπουτάνες ! (Ή τουλάχιστον … δηλώστε τις, μπας και μαζέψουμε κανέναν φόρο).
Υπενθυμίζεται ότι με την ιδιότητα του υπουργού υγείας ο κ. Λοβέρδος έχει … “χτυπήσει” με αντίστοιχες δηλώσεις άλλες τρεις φορές. 1) Στα γεγονότα της “Υπατίας”, όταν είχε δηλώσει πως “οι απεργοί πείνας μετανάστες είναι βόμβα για τη δημόσια υγεία” (προφανώς εννοούσε πως η αναλγησία του κράτους θα τους ανάγκαζε να συνεχίσουν μέχρις εσχάτων, να πεθάνουν και να … σαπίσουν άθαφτοι – άλλος μηχανισμός που καθιστά απεργό πείνας επικίνδυνο για την υγεία άλλων εκτός από τη δική του ως γνωστό δεν υπάρχει) 2) Το περασμένο καλοκαίρι όταν είχε αποφανθεί πως “για την αύξηση των κρουσμάτων ελονοσίας φταίνε οι λαθρομετανάστες” (μάλλον εννοούσε πως οι παράνομοι μετανάστες κάνουν λαθραία εισαγωγή μολυσμένων κουνουπιών και μεγάλων ποσοτήτων από βαλτόνερα, και συνεπώς αυτοί είναι ένοχοι και όχι οι περικοπές στα κονδύλια αποξήρανσης και εντομοκτονίας) και 3) Στην απεργία των ΟΤΑ, όταν δήλωσε πως “οι απεργοί πρέπει να επιστρατευτούν για λόγους δημόσιας υγείας”, επιβεβαιώνοντας αυτό που είναι γνωστό από τη δεκαετία του ’30, δηλαδή πως ο φυλετικός και ο κοινωνικός-ταξικός ρατσισμός πηγαίνουν πάντα χέρι – χέρι (με τον … Καρατζαφέρη και όχι μόνο).
Αυτές οι απαράδεκτες, φασιστικές και αντιεπιστημονικές γελοιότητες εγείρουν μια σειρά από σοβαρότατα ζητήματα :
1) Είναι γνωστό πως ο κ. Λοβέρδος διεκδικεί τον τίτλο του “αγαπημένου παιδιού” της τρόϊκας για να πάρει από το κεφάλαιο, τους τοκογλύφους και την ΕΕ το “χρίσμα” της διαδοχής στο ΠΑΣΟΚ. Άρα, οι αντιλήψεις που πρεσβεύει και οι δηλώσεις που κάνει έχουν πάρει τουλάχιστον … προέγκριση (άλλωστε είναι πασιφανής ο θεατρινίστικος και προσχεδιασμένος χαρακτήρας κάθε δημόσιας παρουσίας του κ. Λοβέρδου) . Άρα, το πρόβλημα είναι πολύ βαθύτερο και αφορά το είδος πολιτικής διακυβέρνησης που προωθούν οι διεθνείς μηχανισμοί του κεφαλαίου για τη χώρα μας (και όχι μόνο …) : όχι απλώς χούντα, αλλά απροκάλυπτος νεοναζισμός.
2) Είναι γνωστό πως ο κ. Λοβέρδος περιστοιχίζεται από ολιγάριθμη ομάδα “συμβούλων” – εκπροσώπων του μεγαλοκαθηγητικού και μεγαλοδιευθυντικού ιατρικού κατεστημένου. Άλλωστε ο κ. Λοβέρδος στο κατεστημένο αυτό έχει κάνει όλα τα χατίρια, κατοχυρώνοντας νομοθετικά σκανδαλώδη ισόβια προνόμια που αποτελούν την βασική πηγή διαφθοράς μέσα στα νοσοκομεία (καθηγητική και διευθυντική αυθαιρεσία, πλήρης ασυδοσία στην άσκηση ιδιωτικού κλινικού έργου από τους πανεπιστημιακούς, προσωπικές εξυπηρετήσεις και ρουσφέτια κλπ). Μα καλά, δεν έχει βρεθεί ούτε ένας από αυτούς τους … βαρυσήμαντους κ.κ. Καθηγητές να επισημάνει στον κ. Υπουργό πως οι δηλώσεις του είναι αν μη τι άλλο τόσο εξόφθαλμα αντιεπιστημονικές, ώστε εκθέτουν διεθνώς εκτός από τον ίδιο και τους ιατρούς – “συμβούλους” του ; Τόσο πολύ πιεστική είναι η ανάγκη υποταγής και κολακείας στην εξουσία κύριοι και κυρίες συνάδελφοι ;
3) Εκτός από τα παραπάνω, με κουτοπόνηρο τρόπο ο κ. Λοβέρδος μέσα από τέτοια “πυροτεχνήματα” προσπαθεί να κουκουλώνει τις δικές του ευθύνες. Π.χ. Για τη ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων AIDS δεν φταίει η καταστροφική πολιτική λιτότητας στην περίθαλψη και την πρόληψη – φταίνε μόνο οι … “αλλοδαπές ιερόδουλες” !!!
4) Τέλος, μετά την αρλουμπολογία ήρθε και η … ομολογία : “το πρόβλημα με τους χρήστες ναρκωτικών στην Αθήνα παραμένει μεγάλο και άλυτο”. Μα καλά κύριε υπουργέ, εσύ δεν μας είχες πρήξει όλο το προηγούμενο διάστημα πως η διάλυση του ΟΚΑΝΑ και η ανάθεση της χορήγησης υποκατάστατων στα δημόσια νοσοκομεία θα είχε … θαυματουργές επιδράσεις ; Δεν συκοφαντούσες δημόσια τους εκπροσώπους των εργαζομένων στην απεξάρτηση καθώς και τους υπόλοιπους υγειονομικούς για … “προβοκάτορες” επειδή είχαν έγκαιρα επισημάνει τις καταστροφικές συνέπειες της πολιτικής σου ; Η αλήθεια είναι πως η κυβερνητική πολιτική στον τομέα της απεξάρτησης είχε ένα και μόνο ένα κριτήριο. Τη δραματική περικοπή κοινωνικών δαπανών. Η συνέχεια είναι μάλλον προβλέψιμη : Στην επόμενη αντίστοιχη δημόσια παρέμβασή του, ο κ. Λοβέρδος θα ζητήσει να απελαθούν και οι … χρήστες. (Μετά οι απεργοί και μετά οι … αντιφρονούντες – που είσαι Αδόλφε να τον καμαρώσεις τον … συνταγματολόγο).
Από ΑΡΣΙ 17-12-2011

Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου 2011

Απελάσεις γυναικών με AIDS προανήγγειλε ο Λοβέρδος

Απελάσεις γυναικών φορέων του AIDS, προανήγγειλε χθες ο υπουργός Υγείας μιλώντας σε ημερίδα για την προαγωγή της δημόσιας υγείας. Ο Α.Λοβέρδος χαρακτήρισε μεγάλο το πρόβλημα της πόλης στην αδήλωτη παράνομη πορνεία και αναφέρθηκε στη σχέση της με την αύξηση των κρουσμάτων.»
Η μετάδοση δήλωσε "γίνεται από την παράνομη μετανάστρια στον Έλληνα πελάτη, στην ελληνική οικογένεια".

Από τους 620 οίκους ανοχής και studio οι 7 είναι νόμιμοι και από τα 20.000 εκδιδόμενα άτομα τα 1.200 είναι δηλωμένα, ανέφερε ο υπουργός Υγείας. Σε συνεργασία με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Παπουτσή, όπως είπε, δόθηκαν από το υπουργείο Υγείας τα στοιχεία για την παράνομη εκπόρνευση καθώς «εγείρεται θέμα δημόσιας υγείας». Για να καταλήξει: «Να φύγουν από τη χώρα οι γυναίκες φορείς»!
 

46η ΜΕΡΑ ΑΠΕΡΓΙΑΣ - Συνεχίζουν δυναμικά τις κινητοποιήσεις τους οι χαλυβουργοί

Την συνέχιση και κλιμάκωση του αγώνα τους εξήγγειλαν οι χαλυβουργοί που συμπληρώνουν την 47η μέρα απεργίας στην χθεσινή γενική συνέλευσή τους. Οι χαλυβουργοί αποφάσισαν να συμμετέχουν με  αποστολή αντιπροσωπείας στο συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ στο Βόλο την Παρασκευή 16/12/2011 ενώ το Σάββατο 17/12 καλούν όλους τους εργαζόμενους σε παναττικό συλλαλητήριο στήριξης του αγώνα τους στις 11 π.μ. στην Ομόνοια.  Οι χαλυβουργοί  καλούν  επίσης όλα τα εργατικά κέντρα της Αττικής (Αθήνας, Πειραιά, Θριασίου, Λαυρίου, Μεγάρων) να κηρύξουν 24ωρη απεργία τονίζοντας ότι «Η συμμετοχή στον αγώνα δεν είναι μόνο θέμα αλληλεγγύης στους χαλυβουργούς, είναι ζήτημα ζωής και θανάτου για όλη την εργατική τάξη!»
Την στήριξη και την αλληλεγγύη της στους εργαζόμενους της Ελληνικής Χαλυβουργίας εξέφρασε με ψήφισμα της και η Αναρχοσυνδικαλιστική Ένωση της Ολλανδίας  προσφέροντας μια μικρή συνεισφορά στο απεργιακό ταμείο των εργαζομένων. Στο σχετικό ψήφισμά αναφέρεται ότι «Στεκόμαστε αλληλέγγυοι, για να υπενθυμίζουμε συνεχώς οτι οι εργαζόμενοι του κόσμου έχουν κοινά συμφέροντα καθώς και κοινούς εχθρούς,Στεκόμαστε αλληλέγγυοι, για να σας δώσουμε κουράγιο να συνεχίσετε τον άμεσο, αδιαμεσολάβητο αγώνα σας,
Στεκόμαστε αλληλέγγυοι, γιατί ο αγώνας σας αφορά όλους όσους καλούνται να υποστούν τις συνέπειες ενός καταρρέοντος οικονομικού και πολιτικού συστήματος που δεν επιλέξαμε.»
Ακολουθεί το  ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Χαλυβουργών στις 15.12.11

 Κάλεσμα - Ψήφισμα

 46η ΜΕΡΑ ΑΠΕΡΓΙΑΣ

    Προς την εργατική τάξη, τον εργαζόμενο λαό
    Συνάδελφοι,
    Οι απεργοί χαλυβουργοί χαιρετίζουμε όλους όσους πάλεψαν για την επιτυχία της 24ωρης απεργίας που νέκρωσε όλο το Θριάσιο.
    Σφίγγουμε το χέρι στους εκατοντάδες εργάτες που έσπασαν το φόβο, απέργησαν για πρώτη φορά.
    Σφίγγουμε το χέρι στους συνάδελφους που αγωνίζονται για να μην περάσουν οι απολύσεις στο χώρο τους, η εκ περιτροπής εργασία, οι μειώσεις μισθών και η κατάργηση συλλογικών συμβάσεων, για να πληρωθούν τα δεδουλευμένα τους.
    Εδώ στο Θριάσιο, που χτυπά η καρδιά των βιομηχανικών εργατών, στείλαμε μήνυμα στους ιδιοκτήτες και τη μαύρη κυβέρνησή τους: Κάτω τα χέρια από τα δικαιώματα που κατακτήθηκαν με αίμα, δεν θα γίνουμε δούλοι στα εργοστάσια για τα κέρδη σας! Ο Μάνεσης και οι υπόλοιποι βιομήχανοι πήραν το μήνυμα.
    Οι χαλυβουργοί δεν είμαστε μόνοι στον αγώνα! Δεν έχουν μόνο μία φωτιά να σβήσουν!
    Έχουμε μαζί μας όλη την εργατική τάξη τους εργαζόμενους που καταλαβαίνουν ότι είναι αγώνας που τους αφορά.
    Αν κάνουμε πίσω, ανοίγουν διάπλατα οι πόρτες για να μη μείνει τίποτα όρθιο. Αν εδώ σπάσουν τα μούτρα τους, τίποτα δεν θα είναι ίδιο. Θα είναι μια μεγάλη νίκη για όλο το εργατικό κίνημα!
    Η στήριξη στους χαλυβουργούς δυναμώνει. Τόσες μέρες, ο λαός μας που υποφέρει στέκεται με πείσμα στο πλευρό μας. Παίρνει δύναμη από τον αγώνα μας και μας δίνει δύναμη μεγαλύτερη. Πίσω δεν κάνουμε! Έρχονται απολυμένοι εργάτες και μας ενισχύουν από την πενιχρή αποζημίωσή τους! Φτωχός λαός δίνει από το υστέρημά του, αλλά πιο πολύ μας δίνει την ψυχή του όταν μας λέει: ΚΡΑΤΑΤΕ!
    Στην πύλη της Χαλυβουργίας συγκρούονται δύο κόσμοι:
    Από τη μια οι βιομήχανοι με τους ανθρώπους τους, την κυβέρνησή τους, που θέλουν να μας βάλουν μέσα στα εργοστάσια με μισθούς πείνας, χωρίς δικαιώματα. Από την άλλη οι εργάτες που παλεύουμε για τη ζωή και το ψωμί των παιδιών μας και στηριζόμαστε ο ένας στον άλλο. Δεν είμαστε μόνο οι χαλυβουργοί στο στόχο, είναι όλοι οι εργαζόμενοι. Η επίθεση σε όλους τους χώρους δουλειάς μεγαλώνει.
    Είμαστε όλοι χαλυβουργοί! Όλοι οι εργασιακοί χώροι να γίνουν χαλυβουργίες οργάνωσης και αγώνα! Η φωτιά που άναψε εδώ να ανάψει σε όλα τα εργοστάσια!
    Είμαστε πιο πολλοί, πιο δυνατοί, πιο ενωμένοι, πιο έμπειροι! Μάθαμε να ξεχωρίζουμε φίλους και εχθρούς.
    Κάνουμε στην άκρη τους ανθρώπους των βιομηχάνων που απειλούν, συκοφαντούν τον αγώνα μας, προσπαθούν να σπάσουν την ενότητά μας, μας συμβουλεύουν να υποταχθούμε! Περιφρουρούμε τον αγώνα μας. Οι βιομήχανοι και η κυβέρνησή τους δεν διστάζουν απέναντι σε τίποτα, τους ξέρουμε καλά!

    Συμμετέχουμε με αποστολή αντιπροσωπείας στο συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ στο Βόλο την Παρασκευή 16/12/2011.

    Καλούμε όλους τους εργαζόμενους σε Παναττικό Συλλαλητήριο Στήριξης του αγώνα μας το Σάββατο 17/12/2011 και ώρα 11 π.μ. στην Ομόνοια.

    Καλούμε όλα τα εργατικά κέντρα της Αττικής (Αθήνας, Πειραιά, Θριασίου, Λαυρίου, Μεγάρων) να κηρύξουν 24ωρη απεργία.

    Η συμμετοχή στον αγώνα δεν είναι μόνο θέμα αλληλεγγύης στους χαλυβουργούς, είναι ζήτημα ζωής και θανάτου για όλη την εργατική τάξη!

    Όλοι στον αγώνα, η νίκη θα είναι δύσκολη μα θα είναι δική μας!

  

    Η Γενική Συνέλευση των απεργών χαλυβουργών.
    Ασπρόπυργος 15/12/2011

Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2011

Οι κατοικοι της Κερατεας οργανωνονται και αντιστεκονται στις κρατικες μεθοδευσεις για τη δημιουργια ΧΥΤΑ στην περιοχη για 128 ημερες…


Enjoy Capistalism


ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΚΑΤΕΒΑΖΟΥΝ ΝΥΣΤΕΡΙΑ - 48ωρη απεργία στο Ωνάσειο

Στην «εντατική» και οι γιατροί του Ωνασείου, οι οποίοι για πρώτη φορά στην ιστορία του Καρδιοχειρουργικού Κέντρου απεργούν σήμερα και αύριο. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιστημονικής Επιτροπής ζητεί τη διατήρηση των οργανικών θέσεων που προβλέπονται στον υπάρχοντα Οργανισμό, τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας και την κάλυψη των αναγκών του ΩΚΚ, ώστε να εξυπηρετείται από τακτικό ιατρικό προσωπικό.
 Οι εργαζόμενοι ζητούν την απόσυρση του σχεδίου τροποποίησης του Οργανισμού  
«Μετά την απόρριψη του σχεδίου τροποποίησης του Οργανισμού από τη γενική συνέλευση, ζητάμε την απόσυρσή του», τονίζει ο πρόεδρος Δημήτρης Τσιάπρας. «Ζητάμε, επίσης, σε ενδεχόμενο υποβολής νέου σχεδίου, να υιοθετηθούν οι ήδη επιδοθείσες στο Δ.Σ. του ΩΚΚ προτάσεις του Δ.Σ. της ΕΕΙΩΚΚ. Επιδιώκουμε την ομαλή και μετά από αυστηρή αξιολόγηση (με βάση τα κριτήρια της επιστημονικής επιτροπής) εξέλιξη στην ιεραρχία όλου του ιατρικού προσωπικού σε όλες τις βαθμίδες. Θελουμε οι τομεάρχες να είναι αιρετοί και με συγκεκριμένη θητεία. Ζητάμε την πρόβλεψη δευτεροβάθμιου οργάνου κρίσεων και να υπάρχει σαφής καθορισμός σύνθεσης και καθηκόντων του γραφείου εσωτερικού ελέγχου».
Η πλειονότητα των γιατρών του Ωνασείου αντιδρούν και απορρίπτουν, όπως τονίζουν, «μονομερείς και αυθαίρετες τροποποιήσεις συμβάσεων και μειώσεις αποδοχών. Οι ιατροί του ΩΚΚ στηρίζουν τον κοινωφελή χαρακτήρα του νοσοκομείου, όπως αυτός ορίζεται από τον ιδρυτικό νόμο και την αυτονομία, την αυτοδιοίκηση και την οικονομική αυτοτέλειά του. Από ιδρύσεώς του, στο ΩΚΚ το ιατρικό σώμα απασχολείται με συμβασιακό καθεστώς ιδιωτικού δικαίου, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, χωρίς εξασφάλιση καμιάς μονιμότητας, παρά μόνο αυτής που προκύπτει από το υψηλό επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών. Συγχρόνως οι αμοιβές, όπως αυτές πάντα προτάθηκαν από τη διοίκηση του κέντρου, είναι άμεσα εξαρτώμενες από την παραγωγικότητά μας. Θα πρέπει επίσης να τονιστεί ότι ουδέποτε υπήρξαν αυξήσεις αμοιβών για το ιατρικό σώμα, αντίθετα μάλιστα οι ιατροί υπέστησαν τρεις σημαντικές μειώσεις των απολαβών τους, με σκοπό τη στήριξη των οικονομικών του νοσοκομείου. Είναι φανερή η προσπάθεια της διοίκησης να επιλύσει τις γνωστές οικονομικές δυσχέρειες του Κέντρου πλήττοντας το ιατρικό σώμα, ως ευκολότερο στόχο, χωρίς καν να υλοποιήσει εισηγήσεις περί μείωσης του κόστους μισθοδοσίας διά της απομάκρυνσης εργαζομένων με ώριμα συνταξιοδοτικά δικαιώματα ή ακόμα και συνταξιούχων. Το ιατρικό σώμα δηλώνει αποφασισμένο να προχωρήσει σε κάθε νόμιμο μέσο για τη διαφύλαξη της αξιοπρέπειάς του».
Σύμφωνα με τη γραμματέα, Ανδρονίκη Τασούλη, «απαιτούμε την ανανέωση των συμβάσεων με βάση αντικειμενική, αυστηρή και αδέκαστη αξιολόγηση. Η προκήρυξη των θέσεων εργασίας τακτικού ιατρικού προσωπικού έχει νόημα μόνον επί αρνητικής κρίσεως. Το ιατρικό σώμα ουδέποτε αναζήτησε την όξυνση και την ένταση στο χώρο του νοσοκομείου με παράλογα θεσμικά ή οικονομικά αιτήματα. Το γεγονός ότι καταφεύγουμε σε κινητοποιήσεις τέτοιου τύπου (οι οποίες θεωρούμε ότι ταλαιπωρούν τον Ελληνα ασφαλισμένο) μόνο σκοπό έχει τη διαφύλαξη των συνθηκών και των υποδομών που κατέστησαν αυτό το ίδρυμα πρότυπο κέντρο παροχής υπηρεσιών υγείας».
Αναδημοσίευση από enet.gr

Νέες απεργιακές κινητοποιήσεις στην «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ»

Οι εργαζόμενοι της Χ.Κ.ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ και της ΦΩΤΟΕΚΔΟΤΙΚΗΣ αποφάσισαν στην Συνέλευση της Τρίτης 13 Δεκεμβρίου 2011, την έναρξη νέου κύκλου αγωνιστικών κινητοποιήσεων για την διεκδίκηση των δεδουλευμένων τους.
 Έχοντας εξαντλήσει όλα τα περιθώρια αντοχής και καλής θέλησης, καθώς το σύνολο του προσωπικού παραμένει απλήρωτο από τον περασμένο Αύγουστο, η γενική συνέλευση κατέληξε στην απόφαση να ζητήσει από τα σωματεία των εργαζομένων, ΕΣΗΕΑ, ΕΠΗΕΑ, ΕΤΗΠΤΑ, την κήρυξη 48ωρων απεργιών στις 22 και 23 Δεκεμβρίου και στις 29 και 30 Δεκεμβρίου 2011, προκειμένου να μην εκδοθούν τα φύλλα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Η γενική συνέλευση αποφάσισε επίσης να κλιμακώσει τις κινητοποιήσεις με επαναλαμβανόμενες 48ωρες απεργίες από τις 2 Ιανουαρίου 2012, και προτείνει στις Ενώσεις να ζητήσουν την διενέργεια οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου στην εταιρεία.

Η  Συνέλευση κατέληξε σε αυτές τις αποφάσεις συνεκτιμώντας τα εξής:
► Η Ιδιοκτησία δηλώνει αδυναμία εξασφάλισης δανείου για την υλοποίηση του σχεδίου εξυγίανσης της επιχείρησης. Επίσης, δεν δεσμεύεται ότι θα εξασφαλίσει κεφάλαια κίνησης για την καταβολή των δεδουλευμένων.
► Η Τριμερής Επιτροπή Συμφιλίωσης στο υπουργείο Εργασίας έδωσε περιθώριο στην επιχείρηση έως την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2011 να δεσμευτεί ότι θα καταβάλει τουλάχιστον έναν μισθό και το Δώρο των Χριστουγέννων εγκαίρως.

Η  Συνέλευση των εργαζομένων εκτίμησε ότι οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις είναι από εδώ και στο εξής το μόνο όπλο που έχουν έναντι της Ιδιοκτησίας. Ενωμένοι θα δώσουμε τον αγώνα για το μέλλον της ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ και την αξιοπρεπή άσκηση του επαγγέλματός μας, τα οποία θεωρούμε ταυτόσημα. Άλλωστε όλο αυτό το διάστημα η στάση όλων μας διέλυσε την όποια αμφιβολία ότι οι επιμέρους διαφωνίες είναι ικανές να μας αποπροσανατολίσουν από τον βασικό μας στόχο: Η εφημερίδα να βρίσκεται στα περίπτερα σεβόμενη τους αναγνώστες της, χάρη στην συνειδητή επιλογή των απλήρωτων εργαζομένων.  

Επίσης η Συνέλευση των εργαζομενων ζητεί, το www.enet.gr να συνεχίσει να αποτελεί βήμα έκφρασης όλων των εργαζομένων, ανεξαρτήτως ειδικότητας (συντακτών, διοικητικών, τεχνικών), που θέλουν να  δημοσιεύσουν απόψεις τόσο για την εφημεριδα μας όσο και για τις απεργιακές κινητοποιήσεις στον κλάδο των ΜΜΕ, αλλά και την ευρύτερη ελληνική -και όχι μόνο- κοινωνία.

Δηλώνουμε και δημοσίως ότι ευχαριστούμε για τις εκδηλώσεις αλληλεγγύης.

Συμπαραστεκόμαστε και εμείς από την πλευρά μας σε όλους τους εργαζόμενους άλλων κλάδων και τους συναδέλφους των άλλων ΜΜΕ που αγωνίζονται για τα δίκαια αιτήματά τους.
Αναδημοσίευση από enet.gr

Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2011

«Χαλυβουργία Ελλάδος»: Πάγωσε η τσιμινιέρα με απεργία διαρκείας


Από την αρχιτεκτονική μέχρι  τη ναυπηγική, ο χάλυβας ή αλλιώς ατσάλι αποτελεί ένα από τα πλέον σημαντικά υλικά για κάθε είδους κατασκευαστικές δραστηριότητες. Λειτούργησε ως μια από τις ατμομηχανές της ισχνής ελληνικής βιομηχανικής παραγωγής αλλά και ως όχημα συσσώρευσης κερδών για μερίδες του ιδιωτικού τομέα με την ελληνική βιομηχανία χάλυβα να ξεπερνά τους 2,5 τόνους παραγωγής το 2007. Οι δεκάδες εργαζόμενοι στις γραμμές παραγωγής γνωρίζουν καλύτερα απ’ όλους το ατσάλι. Το έμαθαν με τα καθημερινά μεροκάματα του τρόμου και του θανάτου. Ο αγώνας τους και η ενότητα τους δε μπορεί παρα να είναι φτιαγμένα από το ίδιο υλικό: ατσαλένια.
Στην Αθηνών – Κορίνθου, λίγο μετά τα Ελληνικά Πετρέλαια, στη Βιομηχανική Ζώνη του Ασπρόπυργου, βρίσκεται η  Χαλυβουργία Ελλάδος, η πρώτη ελληνική βιομηχανία χάλυβα που ίδρυσε το 1937 η οικογένεια Σταύρου Σαλαπάτα και εξαγοράστηκε το 2006 από τη «Θεσσαλική Χαλυβουργία» συμφερόντων Μάνεση συγκροτώντας έναν τεράστιο επιχειρηματικό όμιλο. Οι 379 εργαζόμενοι της εταιρείας είναι στο πόστο τους καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το εργοστάσιο δουλεύει σε 24ωρη βάση. Η πρώτη βάρδια ξεκινά στις 6:30 το πρωί, τότε που φεύγει η τελευταία. Λιώνουν τα παλιοσίδερα στο φούρνο, βγαίνει λάβα, τη ρίχνουν σε μεγάλα χωνιά, μεταφέρεται στο επόμενο τμήμα, μπαίνει στη μηχανή χύτευσης και καταλήγει στο ελασματουργείο. «Το χειμώνα είναι καλά» λένε, έχει μόνο 40 βαθμούς Κελσίου, το καλοκαίρι χτυπάει 60 αρια. Η φωνή τους έχει μια μόνιμη βραχνάδα από τους τόνους σκόνης που εισπνέουν. Οι περισσότεροι είναι βαρήκοοι από τα πολλά ντεσιμπέλ μιας όχι και τόσο ρομαντικής μελωδίας.
Κάπως έτσι κυλούσε η καθημερινότητα τις προηγούμενες μέρες. Όχι πια όμως. Τον τελευταίο μήνα δεν είναι κανείς στο πόστο του. Είναι συγκεντρωμένοι στον προαύλιο χώρο του εργοστασίου, κάτω από ένα πανό που γράφει «εδώ, εδώ και πάλι εδώ / εμείς δε ζούμε με 500 ευρώ». Περιφρουρούν την απεργία τους που ξεκίνησε στις 31 Οκτωβρίου, όταν η ιδιοκτησία προχώρησε σε μαζικές απολύσεις 34 συναδέλφων τους, χωρίς ειδοποίηση, χωρίς αιτιολογία, με τη συνδρομή δικαστικού επιμελητή που ανέλαβε το έργο της θυροκόλλησης. Έτσι κι αυτοί αποφάσισαν ότι είτε θα επιστρέψουν όλοι μαζί στις δουλειές τους, είτε θα στολίσουν χριστουγεννιάτικο δέντρο στις πύλες της χαλυβουργίας.
Η τρομοκρατία ξεκίνησε λίγες μέρες νωρίτερα. Βλέπεις τώρα που έγινε της μόδας το haircut, τ’ αφεντικά είπαν να το εφαρμόσουν καταρχήν στους μισθούς και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Στις 12 Οκτωβρίου η ιδιοκτησία κάλεσε το επιχειρησιακό σωματείο και ζήτησε τη μετατροπή των συμβάσεων από πλήρους απασχόλησης και μερικής, από 8ωρο σε 5ωρο χρησιμοποιώντας την πολύ διαδεδομένη στη χώρα μας μέθοδο του εκβιασμού , «εναλλακτικών προτάσεων» το λένε στο savoir vivre του Μνημονίου. Οι εργαζόμενοι θα έπρεπε να υπογράψουν ότι αποδέχονται στη δυσμενή μεταβολή των συμβάσεων τους που θα επέφερε μεσοσταθμικά μειώσεις αποδοχών έως και 40% ή αλλιώς θα ακολουθήσουν απολύσεις 180 εργαζομένων. Με ομόφωνες αποφάσεις στις γενικές συνελεύσεις που πραγματοποιήθηκαν αποφάσισαν να μη δώσουν τις «έγγραφες δεσμεύσεις» – κατά το λεξικό του ΔΝΤ παλι – και ως απάντηση η διεύθυνση ανακοίνωσε τις πρώτες 34 απολύσεις.
Το επιχείρημα που προβλήθηκε από την εργοδοσία γι’ αυτό το σχεδιασμό δεν ήταν άλλο από την οικονομική κρίση. Ισχυρίζεται ότι την τελευταία τριετία οι ζημιές της φτάνουν τα 100 εκατ ευρώ. Με δεδομένο ότι δεν υπάρχουν δημοσιευμένα επίσημα οικονομικά στοιχεία του ομίλου γι’ αυτή την τριετία, θα περίμενε κανείς ότι μια ζημιογόνος επιχείρηση θα συρρίκνωνε τον κύκλο εργασιών της και θα έπεφτε η παραγωγή της. Αυτό που ισχύει όμως είναι ότι η παραγωγή από 194.600 τόνους που ήταν το 2009, έχει φτάσει ήδη τους 266.000 τόνους πριν ολοκληρωθεί το 2011. Και σίγουρα προξενεί εντύπωση πως η δεύτερη μεγαλύτερη μη εισηγμένη ελληνική βιομηχανία και μια από τις 20 πρώτες βιομηχανίες στη χώρα με πωλήσεις ύψους 350 εκατ ευρώ το 2006 (σύμφωνα με δελτίο του ΧΑΑ), βρίσκεται ξαφνικά σε μια τόσο φθίνουσα πορεία. Εκτός εάν είναι βάσιμο αυτό που υποστηρίζουν οι εργαζόμενοι, ότι δηλαδή ο κ. Μάνεσης αναφέρεται στην εγχώρια αγορά και όχι στις εξαγωγές , οι οποίες μάλλον ανθίζουν. Εξάλλου αν οι ζημιές ανέρχονται όντως στα 100 εκατ και δεν ισοσκελίζονται με τα κέρδη των προηγούμενων ετών και όλοι οι εργαζόμενοι να απολυθούν η χασούρα δεν καλύπτεται. Ίσως λοιπόν θα ήταν πιο λογικό ο ιδιοκτήτης να ζητήσει δάνειο από κάποια τράπεζα, κατά προτίμηση την  Alpha Bank, της οποία είναι μέλος μη εκτελεστικό του διοικητικού συμβουλίου.
Είναι σαφές ότι «κρίση είναι ευκαιρία». Ευκαιρία για τη συμπίεση του εργατικού κόστους, την απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων, το γκρέμισμα του εργατικού δικαίου και την εμπέδωση χαρακτηριστικών υποταγής και ηττοπάθειας στους εργαζομένους. Ο στόχος είναι η εσωτερική υποτίμηση και ο κ. Μανεσης πρωτοστατεί αξιοποιώντας στο έπακρο όλα τα αντεργατικά νομοθετήματα της μνημονιακής πολιτικής. Το διακύβευμα σ’ αυτή την υπόθεση δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους στη Χαλυβουργία Ελλάδος αλλά εν γένει τους μισθωτούς στη βαριά βιομηχανία της χώρας. Πείραμα είναι. Αν πετύχει η ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων εδώ, θα εξαπλωθεί παντού. Γι’ αυτό και η εργοδοσία παίζει τα ρέστα της. Από τις απειλές για αναστολή λειτουργίας του εργοστασίου μέχρι προσπάθειες υπονόμευσης της δυναμικής και της ενότητας των εργαζομένων, ενεργοποιεί κάθε είδους μεθόδους τρομοκρατίας φτάνοντας μέχρι το σημείο να κοινοποιήσει άλλες 16 απολύσεις εν μέσω απεργίας κατά παράβαση οποιοδήποτε ίχνους εργατικής νομοθεσίας. Έτσι ο κατάλογος των απολυμένων φτάνει πλέον τους 50.
Σ’ αυτές τις πύλες λοιπόν δεν παίζεται μόνο το εισόδημα των χαλυβουργών αλλά κάτι πολύ παραπάνω. Η αφύπνιση της ταξικής συνείδησης των εργαζομένων της χώρας σε μια περίοδο που η πόλωση διαπερνά οριζοντίως την ελληνική κοινωνία. Συμβολοποιεί την αγωνία ολόκληρου του εργατικού κινήματος που σ’ αυτό τον παρατεταμένο πόλεμο βρίσκεται σε άτακτη υποχώρηση και μια νίκη θα αναζωπύρωνε την αυτοπεποίθηση του. Θα μετέτρεπε την ανατροπή από αυταπάτη σε ανοιχτή δυνατότητα για το μέλλον. Παράλληλα έχει έναν ηρωισμό και μια ηθική που αγγίζει την έννοια του ιερού , ως αναπόσπαστο στοιχείο των μεγαλειωδών στιγμών της ταξικής πάλης που μας κληροδότησαν ότι σήμερα αποκαλούμε δικαίωμα.   Ως εκ τούτου αποσιωπείται. Δε χωράει στα δελτία των 8. Χωράει όμως στις ψυχές των εργαζομένων και της νεολαίας που δίνουν στη λέξη αλληλεγγύη ξανά περιεχόμενο και σημασία. Η αποθήκη του σωματείου έχει γεμίσει με τρόφιμα, είδη ρουχισμού ακόμα και παιδικά παιχνίδια. Ο πρόεδρος του σωματείου των εργαζομένων στο μετρό Αντώνης Σταματόπουλος μόλις ξεφόρτωσε γάλα για τις οικογένειες των απεργών. Νωρίτερα Ινδονήσιοι και Μαλαισιανοι εργάτες έδωσαν χρήματα για το ταμείο αλληλεγγύης, όπως έκαναν και οι απλήρωτοι εργαζόμενοι της Ελευθεροτυπίας. Καθημερινά μαζεύονται κάτοικοι της γειτονιάς, μαθητές, σωματεία και στηρίζοντας την προσπάθεια των απεργών, γράφουν ταυτόχρονα την πιο συγκινητική σελίδα του σύγχρονου εργατικού κινήματος.
Οι εργαζόμενοι στη Χαλυβουργία Ελλάδος μεγάλωσαν οι περισσότεροι στις υποβαθμισμένες γειτονιές της Δυτικής Αττικής, στο Πέραμα, τον Ασπρόπυργο και τη Μάντρα. Έζησαν δίπλα στις βιομηχανίες. Δούλεψαν στις πιο σκληρές και ανθυγιεινές  συνθήκες. Έθαψαν τους συναδέλφους τους – 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μέσα σε 33 χρόνια στη χαλυβουργία. Το μοναδικό που έχουν είναι η εργατική τους δύναμη και η αξιοπρέπεια τους. Και δεν την παζαρεύουν. Ξέρουν ότι χωρίς αυτούς … γρανάζι δε γυρνά.
Βίντεο-Συνέντευξη με τον πρόεδρο του σωματείου

Βίντεο-Συνένετευξη με έναν από τους 34 απολυμένους

Αναδημοσίευση από thepressproject

Στα οδοφράγματα της νίκης

Κερατέα, ένας χρόνος μετά. Τα σημάδια της περσινής βίας που δεν είχε όρια, είναι ακόμα εμφανή. Και στους ανθρώπους και στην πόλη. Απομακρυσμένα οδοφράγματα, μπαλώματα στους δρόμους, καμένα λάστιχα. Υπερβολικά πολλά χρησιμοποιημένα δακρυγόνα είναι ακόμα εύκολο να βρει κανείς στα χωράφια πέριξ της πολύπαθης λεωφόρου Λαυρίου.
Κάτοικοι της Κερατέας στα περσινά οδοφράγμα-τα της Λεωφόρου Λαυρίου Κάτοικοι της Κερατέας στα περσινά οδοφράγμα-τα της Λεωφόρου Λαυρίου Χθες, οι σειρήνες πολέμου της πόλης χρειάστηκε να ηχήσουν ξανά, αλλά για άλλο λόγο.
Η Λαυρίου έκλεισε με πρόχειρα οδοφράγματα ενώ άνοιξε ξανά το «άπαρτο κάστρο» των κατοίκων. Μέσα σ' όλα άρχισαν να χτυπάνε και οι καμπάνες ενώ διαρκώς ακούγονταν μικρές εκρήξεις. Πέρασε ακριβώς ένας χρόνος από εκείνο το υπερβολικά κρύο χάραμα που εισέβαλαν τα ΜΑΤ στην Κερατέα.
Στη μαύρη αυτή επέτειο (11/12), τόσο η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Κατά του ΧΥΤΑ όσο και η ομάδα «Art Resistance» πραγματοποίησαν σειρά εκδηλώσεων μνήμης. Με κεντρικό σύνθημα «Ενας χρόνος μετά - Είμαστε εδώ» ξεκίνησε η ιστορία ενός αγώνα που κορυφώθηκε μετά 128 ημέρες και κυρίως νύχτες.
Στην αρχή σαν παραμύθι. «Στο μικρό γαλατικό χωριό των Μεσογείων... που δεν φοβήθηκε και σαν έτοιμο από καιρό βγήκε να αντιμετωπίσει ό,τι ήταν αυτό που έπρεπε να αντιμετωπίσει» ήταν τα πρώτα λόγια που ακούστηκαν. Στο πάνελ, όπου χρησιμοποιημένα κουτιά δακρυγόνων είχαν μεταμορφωθεί σε ανθοδοχεία με λουλούδια, πήραν το λόγο οι Στάθης Σταυρόπουλος (σκιτσογράφος της «Ε»), Αρης Χατζηγεωργίου (δημοσιογράφος της «Ε»), Δημ. Παπαχρήστος (συγγραφέας), Κώστας Αρβανίτης (δημοσιογράφος), Ντίνα Μπατζιά (δημοσιογράφος), Σωτήρης Τριανταφύλλου (δημοσιογράφος), Σεραφείμ Σεφερειάδης (καθηγητής Παντείου) και ο Στρατής Βουραζέρης (δημοσιογράφος). Το απόσταγμα των τοποθετήσεών τους συνοψίζεται στο ότι κατ' αρχήν «στην Κερατέα η εξουσία έχασε». Κερδήθηκε όμως μόνο μια μεγάλη μάχη και όχι ο πόλεμος, καθώς «η Κερατέα δεν έχει αποκλεισθεί». Σήμερα, «που η χώρα βρίσκεται σε πόλεμο, εσείς εδώ στην Κερατέα είπατε το τελευταίο μεγάλο "όχι" που έχει ακουστεί».
Τόσο στις εκδηλώσεις του Σαββάτου όσο και της Κυριακής, υπερτονίστηκε απ' όλους η ενότητα που κατάφεραν να επιδείξουν όλοι οι κάτοικοι εκείνες τις δύσκολες μέρες. «Ματώσαμε γι' αυτή την ενότητα», είπε την Κυριακή ο τέως δήμαρχος Κερατέας, Σταύρος Ιατρού. «Το μικρόβιο του διχασμού δεν μας άγγιξε». Σε ό,τι αφορά τη χωματερή, ο νυν δήμαρχος Λαυρεωτικής, Κώστας Λεβαντής, τόνισε πως «τα σκουπίδια της Αττικής δεν θα έρθουν στον τόπο μας. ΧΑΔΑ μόνο για τα δικά μας σκουπίδια». Ο Πέτρος Φιλίππου, δήμαρχος Σαρωνικού, είπε κάτι που, όπως φάνηκε, όλοι σκέφτονταν αλλά κανείς δεν παραδεχόταν. Πως «τελικά θα μας λείψει λίγο το περσινό. Οι μέρες που ζήσαμε εδώ μας έχουν σημαδέψει για το υπόλοιπο της ζωή μας. Ηταν ένας αγώνας που ένωσε τους πάντες».
Πολλά από τα παρατσούκλια που είχαν βγει εκείνες τις μέρες, κρατάνε ακόμα. Ο «μπαρμπούνης» επειδή είχε καεί, ο «ασφαλίτης», ο «χημικός», ο «παπα-μπάχαλος», ο «νίτρο», η «φέτα» κ.ά. Και την Κυριακή, όταν σήμαναν οι σειρήνες και οι καμπάνες, ήταν σχεδόν όλοι τους εκεί. Για την «ειρηνική» -όπως τόνιζαν- πορεία. Ξεκίνησαν από την κεντρική πλατεία της Κερατέας για να φτάσουν στον κόμβο του Βιομηχανικού Πάρκου, έξω από τα «άπαρτο κάστρο». Την ίδια στιγμή και με συγχρονισμό για να φτάσουν ταυτόχρονα, μια μηχανοκίνητη πορεία ερχόταν σιγά σιγά από το Λαύριο.
Στα αυτοκίνητα και τις μηχανές βρίσκονταν όσοι φύλαγαν τότε το μπλόκο του Λαυρίου. Οταν συναντήθηκαν στον κόμβο, στο σημείο που πέρσι ήταν τα πραγματικά οδοφράγματα, τους περίμενε ένα συμβολικό οδόφραγμα που έστησε η ομάδα «Art Resistance»: τα κοντινά πορτρέτα 400 ανθρώπων που τους κοίταζαν, και που σύμφωνα με τους εμπνευστές, όλοι στις φωτογραφίες έχουν δηλώσει αλληλέγγυοι στον αγώνα της Κερατέας.
Στη συνέχεια των εκδηλώσεων, κομβόι αυτοκινήτων ανέβηκε στο Οβριόκαστρο όπου σήκωσαν στο ψηλότερο εκεί σημείο την ελληνική σημαία, ενώ στο «άπαρτο κάστρο» έπαιζαν ζωντανή μουσική, χόρευαν και διαρκώς έφταναν τρόφιμα και ποτά. Προβολές ντοκιμαντέρ το απόγευμα, εικαστικά δρώμενα με lazer και αρκετό κέφι. Κόσμος ερχόταν, κόσμος έφευγε και όλοι έδειχναν χαρούμενοι παρ' όλο που στις κατ' ιδίαν κουβέντες δήλωναν τσακισμένοι από την κρίση. Νωρίς το βράδυ, το «άπαρτο κάστρο» έσβησε τα φώτα και κλείδωσε την πόρτα. Οι ξυλόσομπες σιγά σιγά έσβησαν και ο χώρος άρχισε να κρυώνει. Το διήμερο τελείωσε. Τι απέμεινε; Αυτό ίσως που ειπώθηκε στο πάνελ του Σαββάτου. Ενα μήνυμα με αρκετούς αποδέκτες.
«Να μην ξεχνάμε ότι τα κάστρα, ακόμα και τα άπαρτα, αν πέφτουν ποτέ, πέφτουν από μέσα».
Αναδημοσίευση από enet.gr

Συναυλίες αλληλεγγύης στους εργαζόμενους σε Χαλυβουργία, Alter

Με συναυλίες αλληλεγγύης δίνουν δημοσιότητα στον αγώνα τους οι εργαζόμενοι στην «Ελληνική Χαλυβουργία», που απεργούν για περισσότερες από 40 ημέρες και οι εργαζόμενοι στον Alter, που παραμένουν απλήρωτοι εδώ και μήνες και αντιμετωπίζουν αβέβαιο μέλλον. Το Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας κήρυξε για αύριο απεργία σε όλο το Θριάσιο Πεδίο.
Στις 6 το απόγευμα, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, ο Διονύσης Τσακνής και ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας θα τραγουδήσουν για τους απεργούς χαλυβουργούς, στην πύλη του εργοστασίου στην Ελευσίνα. Θα προηγηθεί, στις 10 το πρωί, απεργιακή συγκέντρωση, στην πλατεία Ηρώων της Ελευσίνας.
Την Πέμπτη, στις 8 το απόγευμα, θα γίνει έξω από τις εγκαταστάσεις του Alter (Αγ. Παρασκευής 50, Μπουρνάζι) συναυλία αλληλεγγύης με τη συμμετοχή των: Γιάννη Κότσιρα, Διονύση Τσακνή, Μανώλη Φάμελου, Νίκου Ζιώγαλα και KollektiVa. Τη συναυλία στηρίζουν οι εργαζόμενοι στην Ελευθεροτυπία (απλήρωτοι από τον Αύγουστο), στον ΔΟΛ (κινδυνεύουν με περικοπές μισθών), στην ΕΡΤ και στα δημοτικά ΜΜΕ (αντιδρούν στην υπαγωγή τους στο ενιαίο μισθολόγιο και στο καθεστώς εργασιακής εφεδρείας) και στην Απογευματινή (βρίσκονται για περισσότερο από ένα χρόνο στον αέρα μετά το λουκέτο στην εφημερίδα).
Οπως αναφέρει η ανακοίνωση της γενικής συνέλευσης των εργατών της Ελληνικής Ασπροπύργου και του Σύλλογου Εργατοϋπαλλήλων Ελληνικής Χαλυβουργίας Α.Ε:
"Στην πύλη της Χαλυβουργίας γράφουμε όλοι μαζί μια ακόμα σελίδα στο μεγάλο βήμα των αγώνων του λαού μας. Μας δίνετε βοήθεια από το υστέρημά σας, από το μισθό που δεν έχετε, από το επίδομα ανεργίας που δεν φτάνει. Μας δίνετε δύναμη και πείσμα! Κλείσαμε μήνα σε απεργία σκληρή και συνεχίζουμε. Σπάσαμε τη σιωπή, αποδείξαμε ότι οι εργάτες έχουμε μεγάλη δύναμη. Οι βιομήχανοι ανησυχούν, ο βιομήχανος Μάνεσης αν και τρομοκρατημένος, δεν είναι μόνος του. Τον στηρίζουν γιατί έχει το ρόλο του λαγού!

Αν τα μέτρα περάσουν στη χαλυβουργία, δεν θα αφήσουν τίποτα όρθιο. Αν εδώ σπάσουν τα μούτρα τους, τίποτα δεν θα είναι το ίδιο και για τα υπόλοιπα εργοστάσια. Μην ακούτε τα ψέματα των βιομηχάνων και των ανθρώπων τους. Δεν θα δουλεύουν αυτοί για ψίχουλα στα εργοστάσια. Αυτοί πληρώνονται καλά για τη βρώμικη δουλειά τους. Αφού οι «επισκέψεις» στα σπίτια, οι «επιστολές», η τρομοκρατία με τα εξώδικα, έπεσαν στο κενό, τώρα βάζουν το υπουργείο Εργασίας να μας «συμβουλεύει»: «Δεχτείτε τους όρους του Μάνεση, διαφορετικά θα βρεθείτε όλοι στο ταμείο ανεργίας». Την ώρα που διαδηλώναμε έξω από το υπουργείο έκανε ακόμα 16 απολύσεις!

Κύριοι βιομήχανοι, είστε βαθιά νυχτωμένοι. Την τελευταία μας λέξη δεν την είπαμε ακόμα! Είμαστε μια γροθιά. Έτοιμοι για την πιο σκληρή ταξική αναμέτρηση! Δν γυρνάμε στη φωτιά και το σίδερο για 500 ευρώ! Να γυρίσουν πίσω οι 50 απολυμένοι συνάδελφοί μας!

Ο αγώνας μας, αφορά όλους τους εργαζόμενους. Οι τελευταίες εξελίξεις είναι αποκάλυψη. Οι βιομήχανοι αξιοποιούν τους νόμους της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ-ΝΔ-Καρατζαφέρη. Επιβάλλουν την εκ περιτροπής εργασία, κατάργηση συμβάσεων, μειώσεις μισθών στα 450-500 ευρώ. Όπου οι εργάτες υποχώρησαν η επίθεση της εργοδοσίας γιγαντώθηκε. Ακολούθησαν απολύσεις, εντατικοποίηση της εργασίας, μέχρι και κλείσιμο των επιχειρήσεων, με τους εργάτες απλήρωτους για πολλούς μήνες.

Υπάρχουν χιλιάδες παραδείγματα, όλοι έχουμε πείρα. Οι βιομήχανοι μας κλείνουν τα σπίτια και όχι ο αγώνας μας για δουλειά. Το ψωμί μας το υπερασπίζουμε με αγώνα, όχι με παρακάλια!

Συνάδελφοι, τα μέτρα γενικεύονται, δεν είναι μόνο οι χαλυβουργοί στο στόχο, είμαστε όλοι. Ήρθε η ώρα ο αγώνας σαν φωτιά να ανάψει στα εργοστάσια! Τώρα η συμμετοχή σας στον αγώνα δεν είναι ζήτημα αλληλεγγύης, είναι ζήτημα ζωής και θανάτου για όλη την εργατική τάξη!

Παραμερίστε τους ανθρώπους των βιομηχάνων, μην τους φοβάστε! Κάντε γενική συνέλευση, αποφασίστε απεργία! Είναι η ώρα οι βιομήχανοι να πάρουν ένα καθαρό μήνυμα που μόνο ο αγώνας των εργατών στα εργοστάσια μπορεί να δώσει!

Όλοι στον αγώνα. Η νίκη θα είναι δική μας."

Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2011

Σχέδιο σοκ για το ΕΣΥ

Σε απόλυτη αναδιοργάνωση του ΕΣΥ και των δημοσίων νοσοκομείων φαίνεται αποφασισμένη να προχωρήσει η κυβέρνηση, ελέω τρόικας.
Σε πόρισμα άνω των 500 σελίδων, που καταρτίστηκε από την ειδική επιτροπή των «σοφών» του υπουργείου Υγείας και αναμένεται να παραδοθεί αύριο στην τρόικα, προτείνονται ριζικές ανατροπές στον χάρτη των νοσοκομείων, τόσο σε σχέση με τη λειτουργία και το χαρακτήρα τους όσο και σε σχέση με τους εργαζόμενους και τις παροχές στους ασθενείς. Με τις προτάσεις τους, που εξασφάλισε η «Κ.Ε.», οι «σοφοί» της Υγείας (κυρίως πανεπιστημιακοί και υψηλόβαθμα στελέχη του χώρου της υγείας) εισηγούνται ουσιαστικά την επιβολή ενός «υγειονομικού μνημονίου» στο ΕΣΥ, με μέτρα που θα αλλάξουν άρδην το δημόσιο χαρακτήρα του, αλλά και τη σχέση εργασίας των γιατρών και του προσωπικού.
Μεταξύ άλλων, η επιτροπή θα θέσει προς έγκριση στην τρόικα και την κυβέρνηση ακόμη και την πώληση δημοσίων νοσηλευτικών ιδρυμάτων καθώς και την παραχώρηση ολόκληρων κλινικών σε ιδιώτες! Εκτός αυτού, θα θέσει υπ' όψιν των τροϊκανών και την αναθεώρηση του θεσμού του γιατρού πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης ενώ θα προτείνει ακόμη και την εφαρμογή ειδικού «ποινολογίου» για όσους γιατρούς και νοσηλευτές δεν είναι αποδοτικοί και οι οποίοι θα υποχρεούνται να πληρώνουν πρόστιμα!
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Τα δίνουν σε ιδιώτες

Σαρωτικές είναι οι αλλαγές που περιλαμβάνει το πόρισμα των «σοφών» για τα νοσοκομεία όπου ούτε λίγο ούτε πολύ περνούν πια στην απόλυτη ιδιωτικοποίηση.
Συγκεκριμένα το πόρισμα προβλέπει:
* Ακόμη και πώληση δημοσίων νοσοκομείων σε ιδιώτη και συνέχιση της λειτουργίας του ή αλλαγή χρήσης.
* Να ανατεθεί το μάνατζμεντ δημόσιων νοσοκομείων σε ιδιώτη με συμβόλαιο ο οποίος θα προσλαμβάνει ακόμη και όλο το προσωπικό, ενώ ανάλογα με το συμβόλαιο θα έχει την υποχρέωση να φέρνει νέες επενδύσεις κεφαλαίου.
* Επίσης ιδιώτης θα μπορεί να χρηματοδοτεί, να κατασκευάζει και να κατέχει ένα δημόσιο νοσοκομείο παρέχοντας τις κλινικές υπηρεσίες. Το νοσοκομείο θα παραμένει στην ιδιοκτησία του ιδιώτη ή θα μεταβιβάζεται μετά τη λήξη του συμβολαίου.
* Επίσης προβλέπει εγκατάσταση ιδιωτικής πτέρυγας εντός δημοσίου νοσοκομείου. Σε άλλη περίπτωση θα μπορούν να δοθούν σε ιδιώτη υποστηρικτικές κλινικές όπως ακτινολογικές και εργαστηριακές υπηρεσίες αλλά και εξειδικευμένες κλινικές όπως λιθοτριψίας, και εγχειρήσεις ρουτίνας όπως του καταρράκτη.
* Ταυτόχρονα προβλέπει όσα νοσοκομεία απομείνουν σε «δημόσια χέρια» να μετατραπούν σε αυτόνομες επιχειρήσεις με αλλαγή του νομικού καθεστώτος, ώστε να γίνουν ανεξάρτητα κοινωφελούς σκοπού μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και να έχουν διοικητική αυτοτέλεια. Στο πλαίσιο αυτό οι διοικητές θα αποκτήσουν εξαιρετικά ισχυρό ρόλο, καθώς θα μπορούν να κάνουν αλλαγές κλινικών, μεταφορά προσωπικού κ.λπ.
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Νέες ειδικότητες

Και για το μη ιατρικό προσωπικό, όμως, θα ισχύσει το «συμβόλαιο δραστηριοτήτων».
Μέσω αυτού θα αξιολογούνται σύμφωνα με τους στόχους που θα τεθούν, ενώ θα υπάρχει επίσης επιβράβευση ή τιμωρία βάσει των αποτελεσμάτων (δημιουργία συστήματος κινήτρων).
* Σε ό,τι αφορά τους νοσηλευτές, προτείνεται η δημιουργία νέων νοσηλευτικών ειδικοτήτων (π.χ. κοινοτικοί νοσηλευτές, εξειδικευμένοι στην ανακουφιστική φροντίδα κ.λπ.).
* Καταργείται ο θεσμός των αποκλειστικών νοσοκόμων και αντί αυτών η αποζημίωση που καταβάλλεται από τα ασφαλιστικά ταμεία θα δίδεται για «τη μίσθωση, σε μόνιμη βάση αντίστοιχου αριθμού νοσηλευτών (Τ.Ε. ή Π.Ε.)». Υπολογίζεται στο πόρισμα ότι με τον τρόπο αυτό θα μπορούσαν άμεσα να προσληφθούν περίπου 425 νοσηλευτές, καθώς η ετήσια δαπάνη του συνόλου των ασφαλιστικών ταμείων για τις αποκλειστικές είναι 10 εκατ. ευρώ, ενώ το ετήσιο κόστος μισθοδοσίας ενός νοσηλευτή Τ.Ε. είναι 23.500 ευρώ.
* Ομως στην περίπτωση αυτή πρέπει να έχουν και τα νοικοκυριά συμμετοχή, καθώς θα μετατραπεί το ποσό που σήμερα καταβάλλουν από την τσέπη τους στις αποκλειστικές (περίπου 23 εκατ. ετησίως) σε πληρωμές συμμετοχής στο κόστος κατά τη διάρκεια της νοσοκομειακής νοσηλείας, γεγονός που σημαίνει πως η φιλοξενία δεν θα είναι ποτέ δωρεάν.
* Ενίσχυση του ρόλου του νοσηλευτικού προσωπικού ακόμη και με τη δυνατότητα συνταγογράφησης σε περιοχές όπου καταγράφονται ελλείψεις γιατρών.
* Δημιουργία κέντρου τηλεφωνικών συμβουλευτικών υπηρεσιών σε νοσοκομεία και στελέχωση με νοσηλευτές Π.Ε. Στο πόρισμα σημειώνεται ότι όπου εφαρμόσθηκε αυτό το σύστημα, π.χ. Αμερική, οδήγησε στην εξοικονόμηση πόρων στο νοσοκομείο: αποφυγή άσκοπων επισκέψεων στο νοσηλευτικό ίδρυμα και ειδικά στα επείγοντα.
* Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και πιστοποίηση νοσηλευτών. Οι πιστοποιημένοι νοσηλευτές σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα, π.χ. φαρμακολογία, φαρμακοκινητική, θα έχουν τη δυνατότητα περιορισμένης συνταγογράφησης.
* Για το διοικητικό και λοιπό προσωπικό ορίζεται να προδιαγραφούν τα χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης και κατάρτισης των στελεχών για κάθε επίπεδο διοίκησης και να σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν αντίστοιχα προγράμματα στο πλαίσιο των ευκαιριών που παρέχει το ΕΣΠΑ.
* Να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες που ήδη παρέχουν τα πολύ ανεπτυγμένα προγράμματα (μεταπτυχιακών κυρίως) σπουδών σε Ανώτερα Ιδρύματα: Πανεπιστήμια και βεβαίως τα προγράμματα εκπαίδευσης στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας.
* Να δημιουργηθεί ένα σχέδιο δράσης για τον προγραμματισμό της επιλογής και πρόσληψης του ανθρώπινου δυναμικού στη διοίκηση και το μάνατζμεντ των υπηρεσιών υγείας.
ΦΑΡΜΑΚΑ

Στροφή στα αντίγραφα

Αλλαγές προτείνονται και στη φαρμακευτική πολιτική.
Ειδικότερα:
* Την αύξηση της τιμής πρωτότυπων φαρμάκων κατά 20% ως επιβράβευση της καινοτομίας και της αποτελεσματικότητας.
* Αύξηση στο 50% της υποχρεωτικής συνταγογράφησης γενόσημων (αντιγράφων) φαρμάκων στα νοσοκομεία στις θεραπευτικές κατηγορίες και 75% στις εκτός προστασίας πατέντας δραστικές ουσίες με στόχο τη μείωση των τιμών. Εκτιμάται μάλιστα ότι η δαπάνη μπορεί να μειωθεί έτσι ακόμη και κατά 150 εκατ. ευρώ.
* Καθορίζει με νέο τρόπο το κέρδος των φαρμακοποιών και συγκεκριμένα κλιμακωτά και με βάση την τιμή του φαρμάκου.
* Συνδέει τη συνταγογράφηση με τη λογική κινήτρων και αντικινήτρων, καθώς όποιος γιατρός θα συνταγογραφεί γενόσημα και φθηνότερα θα λαμβάνει και μπόνους.
* Για τις φαρμακοβιομηχανίες προβλέπει τη δημιουργία ενός τριπλού συστήματος έκπτωσης (rebate) που θα στηρίζεται σε επιστροφή 4% επί της τιμής παραγωγού στο σύνολο των πωλήσεων, στην περίπτωση που η λιανική τιμή θα είναι υψηλότερη από την τιμή αγοράς αλλά και έκπτωση με βάση τις συνολικές πωλήσεις. Συγκεκριμένα, για αυξήσεις στις πωλήσεις μέχρι 15% θα υπάρχει πρόσθετη επιστροφή-έκπτωση 5%. Για αυξήσεις μέχρι 25%, πρόσθετη επιστροφή 10%, για αυξήσεις μέχρι 40% πρόσθετη επιστροφή 15%, ενώ για αυξήσεις στις πωλήσεις πάνω από 40% οι φαρμακοβιομηχανίες θα είναι υποχρεωμένες να επιστρέφουν στην κοινωνική ασφάλιση 25%.
ΓΙΑΤΡΟΙ

Και κίνητρα και ποινές!

Ολοι οι γιατροί θα επαναξιολογηθούν βάσει κριτηρίων παραγωγής, αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας και εκπαίδευσης.
Θα συνδεθεί η αξιολόγηση αυτή με τους στόχους μέσω ενός «συμβολαίου δραστηριοτήτων» ανά κλινική και γιατρό και θα υπάρχει «επιβράβευση ή τιμωρία βάσει αποτελεσμάτων πέρα από τις τακτικές αποδοχές του καθενός». Γεγονός που σημαίνει ότι θα επιβάλλονται πρόστιμα σε όσους δεν πληρούν τις προϋποθέσεις.
* Οι γιατροί αλλά και όλες οι κλινικές θα ελέγχονται και για τη χρήση των πόρων που θα κάνουν από το νοσοκομείο, αφού θα αποτελεί κριτήριο για την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα.
* Οι «σοφοί» της υγείας προτείνουν όμως και «κούρεμα» των θέσεων του ιατρικού προσωπικού. Συγκεκριμένα, συνιστούν τον δραστικό περιορισμό των προσφερόμενων θέσεων για λήψη ειδικότητας όπου υπάρχει πληθωρισμός ιατρών για την επόμενη τριετία αλλά και τον περιορισμό των θέσεων ειδικευόμενων σε ειδικότητες όπου υπάρχει υπερεπάρκεια όπως καρδιολογία, γενική χειρουργική, μαιευτική-γυναικολογία, ουρολογία κ.λπ.
* Μιλούν στο πόρισμα για παροχή κινήτρων σε όσους γιατρούς παίρνουν ειδικότητες που παρουσιάζουν ελλείψεις όπως γενική ιατρική, ογκολογία, υγιεινή της εργασίας κ.λπ. με αύξηση του αριθμού των θέσεων για ειδικότητα.
* Αμεση κατάργηση των υπεράριθμων θέσεων ειδικευομένων (εκτός των περιπτώσεων ιατρών που πάσχουν από πρόβλημα υγείας).
* Επίσης στα νοσοκομεία θα υπάρξει εισαγωγή συστήματος ελέγχου των νοσοκομειακών τμημάτων ή μονάδων όπου θα παρέχεται ιατρική εκπαίδευση για τη λήψη ειδικότητας, ενώ θα γίνεται και ανάκληση της άδειας σε όσες δεν τηρούν τις προϋποθέσεις.
* Παροχή οικονομικών κινήτρων για άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος σε άγονες και προβληματικές περιοχές.
* Επίσης, προτείνουν να αλλάξει η σχέση εργασίας των γιατρών με το ΕΣΥ: «Είναι ανάγκη να αναθεωρηθεί ο θεσμός του γιατρού πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, ιδιαίτερα στα νοσοκομεία της επαρχίας, αλλά όχι μόνο. Η θέσπιση του γιατρού-συμβούλου με μερική απασχόληση στους τρεις τομείς: παθολογικό, χειρουργικό, εργαστηριακό για εφημερίες και στα εξωτερικά ιατρεία». Στόχος είναι να συμπληρώνει ελλείψεις που παρατηρούνται σήμερα σε πολλές ειδικότητες και υποειδικότητες με μικρότερο κόστος για το νοσοκομείο, ενώ ταυτόχρονα «θα βελτιώσει κατά πολύ τις δυνατότητες των επαρχιακών νοσοκομείων». Οι γιατροί αυτοί ταυτόχρονα θα ασκούν και την ιδιωτική ιατρική, «θα έχουν το κίνητρο να εργασθούν στην επαρχία και έτσι δεν θα υπάρχουν τα κενά που παρατηρούνται σήμερα».
* Θα υπάρχει παροχή κι άλλων κινήτρων για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος στις απομακρυσμένες περιοχές. Συγκεκριμένα, θα ενεργοποιηθεί νόμος που δίνει τη δυνατότητα σε ιατρό που έχει υπηρετήσει τουλάχιστον για μία πενταετία σε μονάδα άγονης περιοχής να επιλέξει κατά προτεραιότητα μονάδα αστικού κέντρου και να μετακινηθεί όταν δημιουργούνται κενές θέσεις.
* Θα είναι υποχρεωτική η εγγραφή στον ιατρικό σύλλογο και η τριετής άσκηση του επαγγέλματος των ιατρών στο νομό που έλαβαν ιατρική ειδικότητα (για ειδικότητες στις οποίες παρατηρείται έλλειψη στην περιφέρεια). Οι συγκεκριμένοι γιατροί θα συμβάλλονται κατά προτεραιότητα με τον ΕΟΠΥΥ.
* Κίνητρα θα δοθούν και για όσους θα λάβουν την ειδικότητα της γηριατρικής, η οποία και θα κατοχυρωθεί. Οπως αναφέρεται στο πόρισμα, αυτό γίνεται «δεδομένου ότι στη χώρα μας η γήρανση του πληθυσμού είναι αναμφισβήτητο γεγονός και αφ' ετέρου οι πολλές και συνυπάρχουσες ασθένειες της τρίτης ηλικίας απαιτούν αποτελεσματική διαχείριση και συνέχεια της φροντίδας».
* Στο πλαίσιο πάντως της ανασυγκρότησης και της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας επανέρχεται και ο γνωστός και πολυδιαφημισμένος θεσμός του οικογενειακού γιατρού. Οι σοφοί προτείνουν να γίνει άμεσος σχεδιασμός στο πλαίσιο και του ΕΟΠΥΥ, ενός δικτύου οικογενειακών γιατρών σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών της πρωτοβάθμιας περίθαλψης.
* Το ρόλο του οικογενειακού γιατρού θα μπορούν να αναλάβουν οι γενικοί γιατροί και όπου δεν υπάρχουν, το έργο τους θα μπορούν να αναλάβουν ειδικοί παθολόγοι. Στον κατάλογο του οικογενειακού γιατρού θα είναι δυνατό να εγγράφονται έως 2.000 πολίτες.
* Μεταξύ άλλων, ο οικογενειακός γιατρός θα μπορεί να συμπράττει και με άλλους συναδέλφους του δημιουργώντας Κέντρα Οικογενειακών Γιατρών τα οποία μπορεί και να εφημερεύουν.
ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ανασχεδιασμός και συγχωνεύσεις

Σε ό,τι αφορά στη διοίκηση του συστήματος, οι «σοφοί» επιθυμούν να αλλάξουν τα... φώτα ακόμη και στο ίδιο το υπουργείο Υγείας καθώς παρατηρούν κατακερματισμό υπηρεσιών και τμημάτων, προτείνοντας ανασχεδιασμό των διοικητικών τομέων.
Εκτός αυτού επιδιώκουν και τις συγχωνεύσεις εσωτερικών τμημάτων αλλά και προσδιορισμό αντικειμένου σε διευθύνσεις και τμήματα ώστε να επιτευχθεί και μείωση της γραφειοκρατίας. Παράλληλα προτείνουν:
* Να δοθεί έμφαση στην περιφερειακή οργάνωση του συστήματος υγείας με την κατάργηση των σημερινών επτά υγειονομικών περιφερειών (ΥΠΕ) και πλήρη εκχώρηση όλων των αρμοδιοτήτων της διοίκησης από το υπουργείο Υγείας (οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους) και τις ΥΠΕ, στους βαθμούς της αιρετής αυτοδιοίκησης ως εξής: πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας και ψυχική υγεία στους δήμους. Δευτεροβάθμιες, τριτοβάθμιες υπηρεσίες και δημόσια υγεία στη διοικητική περιφέρεια. Σε αυτά περιλαμβάνεται και ο έλεγχος στη λειτουργία του ιδιωτικού τομέα.
*Η κεντρική διοίκηση θα λειτουργεί επιτελικά και στρατηγικά, ενώ οι αποκεντρωμένες διοικήσεις θα αναλάβουν εποπτικό συντονιστικό ρόλο.\
Αναδημοσίευση από enet.gr

Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2011

Ανακοίνωση: ΔΑΠ και ΠΑΣΠ καταργούν τις αποφάσεις του Συλλόγου (7/12/11)

Στην τελευταία συνέλευση ο σύλλογος πήρε απόφαση να γίνει ανασυγκρότηση του ΔΣ την Παρασκευή 9 Δεκέμβρη 2μμ. Από τη μεριά μας, κατεβάσαμε αυτό το ψήφισμα, το οποίο και υπερψηφίστηκε, για να βάλουμε ένα τέρμα στην κοροϊδία ΔΑΠ και ΠΑΣΠ. Εδώ και 3 μήνες ορίζεται ημερομηνία ανασυγκρότησης του ΔΣ κάθε 10 μέρες σχεδόν. ΟΛΕΣ ανεξαιρέτως τις φορές είτε η ΔΑΠ είτε η ΠΑΣΠ δεν εμφανίζονταν για γελοίες δικαιολογίες. Σήμερα, 7/12 η ΠΑΣΠ κάλεσε έκτακτο ΔΣ για να γίνει ανασυγκρότηση στις 6μμ.Αντίστοιχα η ΔΑΠ καλεί έκτακτο ΔΣ (πιθανόν για τον ίδιο λόγο) στις 2μμ αύριο (8/12/11). Είναι προκλητικό να θεωρούν ότι μπορούν να αλλάζουν τις αποφάσεις του Συλλόγου, με βάση τις ημέρες που τους "βολεύουν"ή για να πηγαίνουν εκδρομές με τις παρατάξεις τους σε τουριστικά θέρετρα.  Οι αποφάσεις που παίρνει ο σύλλογος με τις συνελεύσεις του είναι απαραβίαστες. Καμία απόφαση, καμιάς παράταξης δεν μπορεί να αλλάζει τις αποφάσεις του Συλλόγου. Κάτω τα χέρια από τις δημοκρατικές διαδικασίες!
Καλούμε το Σύλλογο την Παρασκευή 9/12 στις 2μμ σε μαζική συμμετοχή στη διαδικασία ανασυγκρότησης του ΔΣ.

Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2011

Ψήφισμα των απεργών της Ελληνικής Χαλυβουργίας

Συνάδελφοι εργάτες,


Ο βιομήχανος Μάνεσης έδειξε για ακόμα μια φορά το πρόσωπο που έχουν όλοι οι βιομήχανοι. Έκανε άλλες 16 απολύσεις την ώρα που διαδηλώναμε μπροστά στο Υπουργείο, μετά από 32 μέρες απεργίας. Είναι αδίστακτοι αλλά και τρομοκρατημένοι.

Νομίζουν ότι μπορούν να μας φοβίσουν, ότι μπορούν να μας λυγίσουν.

Κύριοι βιομήχανοι, εμείς δεν είμαστε σαν τους ανθρώπους σας! Για το χαλυβουργό δεν έχει γυρισμό! 35 μέρες απεργίας είναι μεγάλο σχολείο! Είναι πανεπιστήμιο που δεν έχετε πάει!
Βιoμήxανε Μάνεση. Η γενική συνέλευση των χαλυβουργών σου απαντάει!

Άκουσέ το καλά! Είμαστε όλοι απολυμένοι! Πίσω στη δουλειά θα γυρίσουμε όλοι! Σκλάβους δεν θα μας κάνεις! Έλα εσύ μέσα στη φωτιά και το σίδερο για 500 ευρώ!


Συνάδελφoι εργάτες, εργαζόμενοι

Στην Ελληνική Χαλυβουργία, οι βιομήχανοι με την μαύρη κυβέρνησή τους δοκιμάζουν την αντοχή όλης της εργατικής τάξης.
Αν σπάσουμε εμείς δεν θα αφήσουν τίποτα όρθιο! Αν εδώ σπάσουν τα μούτρα τους τίποτα δεν θα είναι το ίδιο!

Τη δύναμη που μας δίνετε δεν πρόκειται να την προδώσουμε! Δεν κατεβήκαμε σε τέτοιο σκληρό αγώνα για να περάσουμε την ώρα μας! Για να τα διπλώσούμε στις δυσκολίες και τις απειλές. Υπερασπιζόμαστε τη ζωή μας και το ψωμί των παιδιών μας!

Θα γυρίσουμε μόνο αν νικήσουμε! Για αυτό σας θέλουμε στο πλευρό μας, πιο κοντά στον αγώνα.
Σε όλα τα εργοστάσια ετοιμάζονται να κάνουν τα ίδια, σε αρκετά ξεκίνησαν κιόλας εκ περιτροπής εργασία, διήμερα, τριήμερα, μειώσεις μισθών πάνω από 30%, απολύσεις, απλήρωτοι για μήνες.
Οι βιομήχανοι κλιμακώνουν την επίθεσή τους .. Και οι εργάτες θα κάνουμε το ίδιο! Εμείς είμαστε πιο δυνατοί! Και είμαστε ακόμα στην αρχή!


Η γενική συνέλευση των απεργών Χαλυβουργών καλεί σε σύσκεψη τη Δευτέρα 5/12/2011 και ώρα 10:30 π.μ. στο Εργατικό Κέντρο Eλευσίνας: Όλα τα σωματεία του Θριασίου. Eργoστασιακές επιτροπές, επιτροπές αγώνα, λαϊκές επιτρoπές, συλλόγoυς. Κάθε τίμιο συνδικαλιστή που αντιστέκεται.

Είναι προσκλητήριο αγώνα, να μην λείψει κανείς!

Να οργανώσουμε την απάντησή μας;. Να προκηρύξουμε και να οργανώσουμε με όλες μας τις δυνάμεις:

• 24ωρη Απεργία για όλο το Θριάσιο για την Παρασκευή 9 Δεκέμβρη.
• Μεγάλη συγκέντρωση έξω από την πύλη της Χαλυβουργίας.

Να βροντοφωνάξουμε: Κάτω τα χέρια από τα δικαιώματά μας που κατακτήθηκαν με αίμα. Σκλάβοι για τα κέρδη των βιομηχάνων δεν θα γίνουμε!

Συνάδελφοι εργάτες

Μην ακούτε τα ψέματα των βιομηχάνων και των ανθρώπων τους, δεν θα δουλεύουν αυτοί με μισθούς πείνας, δεν θα βρεθούν αυτοί στην ανεργία! Αυτοί πληρώνονται καλά για τη βρώμικη δουλειά τους! Μην τους φοβάστε, είναι ανίσχυροι όταν οι εργάτες πάρουν απόφαση για αγώνα! 

 

Η νίκη των χαλυβουργών, νίκη όλων των εργατών! 
Η γενική συνέλευση των εργατών της Ελληνικής Χαλυβουργίας.
Ασπρόπυργος 
4/12/2011

Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2011

23 Γεναρη: Το ορόσημο της εφαρμογής του Νόμου Διαμαντοπούλου. Να οργανώσουμε την απάντηση του φοιτητικού κινήματος,με καταλήψεις και αγώνες διαρκείας, για να τα ανατρέψουμε ΟΛΑ!

Στις 23 Ιανουαρίου αντικαθίσταται η πρυτανεία

Στις 23 Ιανουαρίου θα γίνει η αλλαγή της εκλεγμένης πρυτανικής αρχής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, όπως προβλέπει ο νέος νόμος για τα ΑΕΙ. Αυτό αποφάσισε η πενταμελής εφορευτική επιτροπή που όρισε το υπουργείο Παιδείας, μια και η πλειοψηφία της ακαδημαϊκής κοινότητας τόσο στα Γιάννενα, όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα, έχει καταδικάσει αρκετά σημεία του νόμου, ανάμεσά τους και αυτό, την αλλαγή δηλαδή μιας εκλεγμένης αρχής πριν τελειώσει η θητεία της.


Από την επιτροπή αποχώρησε για λόγους προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους ο τέως πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Χρήστος Μασσαλάς.Η επιτροπή συνεδρίασε κατά τα 2/3, καθώς απουσίαζε ο κ. Γιώργος Δήμου, ο οποίος ούτως ή άλλως δεν διαμένει πλέον στα Γιάννενα και αποφάσισε ότι οι υποψηφιότητες θα γίνουν δεκτές μέχρι και τις 20 Δεκεμβρίου. Εάν υπάρξει πρόβλημα στις 23 Ιανουαρίου, οι εκλογές θα γίνουν στις 25 του μήνα.Στην προγραμματισμένη συνεδρίασή της στο πανεπιστήμιο τη Δευτέρα, η επιτροπή δεν έκανε την εμφάνισή της ελέω των συγκεντρώσεων από καθηγητές, εργαζόμενους και φοιτητές. Συνεδρίασε εκ νέου με «οικοδέσποινα» την κα Αγνάντη και αποφάσισε τον ορισμό των εκλογών για τις 23 Ιανουαρίου.

Πηγη: www.agon.gr


Αποδοκίμασαν τον Βενιζέλο στην τελετή ορκωμοσίας της κόρης του!

Με αποδοκιμασίες υποδέχτηκαν σήμερα τον υπουργό Οικονομικών Ευ. Βενιζέλο φοιτητές της Νομικής κατά τη διάρκεια της τελετής αποφοίτησης στην αίθουσα τελετών του ΑΠΘ . Μεταξύ των αποφοίτων και η κόρη του Ευάγγελου Βενιζέλου η οποία ... κατά τη διάρκεια των τελευταίων εκπαιδευτικών κινητοποίησεων του Σεπτεμβρίου μάζευε υπογραφές ενάντια στην κατάληψη. Τα συνθήματα όμως που κυριάρχησαν από την πλευρά των φοιτητών ήταν κατά του Μνημονίου και της πολιτικής λιτότητας που ασκεί η κυβέρνηση αλλά και πολλά άλλα που αναφέρονταν στο πανεπιστημιακό άσυλο και στον νέο νόμο πλαίσιο
ΚΕΙΜΕΝΟ EAAK ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Θεσσαλονίκη,  2 Δεκεμβρίου 2011
Έσπειραν ανέμους, θερίζουν θύελλες

Σήμερα, 2/12/2011, βρέθηκε στο χώρο του Α.Π.Θ. ο υπουργός Οικονομίας της λαομίσητης κυβέρνησης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και μετέπειτα συγκυβέρνησης ΠΑ.ΣΟ.Κ-Ν.Δ.-ΛΑ.Ο.Σ., Βενιζέλος, στα πλαίσια της ορκωμοσίας του Τμήματος Νομικής.
Κατά τη διάρκεια της τελετής, μέλη φοιτητικών συλλόγων από διάφορα τμήματα παρενέβησαν και με πανό και συνθήματα απαίτησαν την αποχώρησή του. Η έκρηξη οργής και η έντονη αποδοκιμασία εναντίον του πολιτικού προσωπικού των Μνημονίων, της διάλυσης της Δημόσιας και Δωρεάν Παιδείας με την ψήφιση του νέου νόμου-πλαίσιο και της εξαθλίωσης όλης της κοινωνίας, σε κάθε εμφάνισή τους καθιστά σαφές ότι είναι ανεπιθύμητοι παντού και πως οι μέρες της ασυδοσίας τους είναι μετρημένες.
Ως Ενιαία Ανεξάρτητη Αριστερή Κίνηση παλεύουμε, ώστε η δίκαιη αυτή οργή να μετατραπεί σε ρεύμα ανατροπής της αντιεκπαιδευτικής αναδιάρθρωσης και συνολικά της πολιτικής συγκυβέρνησης - ΕΕ - ΔΝΤ από  το φοιτητικό κίνημα μαζί με όλον τον αγωνιζόμενο λαό